Inherent Simplicity

Holistyczny Ekosystem dla Zaopatrzenia,
Produkcji, Dystrybucji i DETALU

»
Goldratt Consulting

Przełomowa Wartość Powstaje
Gdy Likwidujesz Ograniczenie

»

Paweł
Schmidt

Certyfikowany Expert TOCICO,
Partner w Polsce Inherent Simplicity
i Goldratt Consulting

»
Collegium Da Vinci

Studia Podyplomowe z TOC
Najlepszy Zespół Ekspertów TOC w PL

»