TOC+ > Doradztwo TOC+ > Zakres działania

Zakres działania

HOLISTYCZNE OBSZARY TOC+

ANALIZA I ZROZUMIENIE => PRACA WARSZTATOWA => SYSTEMOWE WNIOSKI

Ograniczenie:
JEDNOŚĆ I FOCUS FIRMY

Symptomy:

 • Cele strategiczne firmy nie są skutecznie realizowane mimo ogromnego wysiłku.
 • Działy i części organizacji nie współpracują ze sobą, raczej rywalizują, czasem nawet są skonfliktowane.
 • Projekty i działania są podejmowane na poziomie lokalnym i nie służą globalnym celom.

Rozwiązania

 • W większości organizacji Cele Strategiczne są nieodpowiednio wyznaczone i nie jednoczą / motywują wystarczająco zespołu menadżerskiego.

Efekty „Wyznaczenia Jednego Celu i Skonsolidowania Zespołu”:

 • Wyznaczenie bardzo ambitnych celów.
 • Budowa strategii zapewniającej osiągnięcie tych celów i stworzenie realnego chronologicznego planu jej wdrożenia.
 • Zjednoczenie zespołu menadżerów / właścicieli wokół strategii.
 • Stworzenie platformy do współpracy między działami.

Ograniczenie:
MIERNIKI

Symptomy:

 • Pracownicy realizując swoje cele indywidualne czasem działają na szkodę firmy.
 • Działy są oceniane przez pryzmat mierników, które ich prowadzą do systemowego konfliktu.

 

Rozwiązania

 • Powiedz mi jak mnie mierzysz, to powiem ci jak się zachowam. Mierz mnie w sposób nielogiczny – kto wie jak się zachowam.

Efekty Wdrożenia „HOLISTYCZNYCH MIERNIKÓW”:

 • Zlikwidowanie systemowych konfliktów między działami.
 • Poszczególne działy realizują cele holistyczne całej organizacji ze zdwojoną siłą wykorzystując swój obecny, często ukryty potencjał.
 • W niektórych obszarach, gdzie istniał historyczny szklany sufit, przebicie owego szklanego sufitu i wejście na nowy poziom wyników.

Ograniczenie:
SPRZEDAŻ

Symptomy:

 • Sprzedawcy mają mało spotkań rozwijających nową sprzedaż.
 • Dział Sprzedaży działa jak firma w firmie i sprzedaje to co chce nie bacząc na ograniczenia produkcji.
 • Zarząd przypomina bardziej kibica na meczu piłki nożnej (bierny) niż trenera na ławce (aktywny).

 

 

Rozwiązania

 • Specjalizacja jest kluczowym brakującym elementem aby poprawić ilość oraz jakość aktywności sprzedażowej.

Efekty typowe wdrożenia PRZEPROJEKTOWANIA PROCESU SPRZEDAŻY”, czyli SPE:

 • Zwiększenie łącznej ilości interakcji handlowych 2x oraz znacząca poprawa ich jakości.
 • 50% wzrost nowej sprzedaży.
 • Synchronizacja celów operacyjnych działu handlowego z bieżącymi mocami produkcyjnymi.         

 

Ograniczenie:
PRODUKCJA

Symptomy:

 • Firma jest przytłoczona ilością zleceń na produkcji.
 • Terminy realizacji są długie i ulegają wydłużeniu, a terminowość pogarsza się.
 • Tracimy klientów wobec coraz dłuższych terminów realizacji, i ograniczanej elastyczności.

 

 

 

Rozwiązania

 • Efektywność, wydajność, terminowość i jakość produkcji są istotnie naruszane przez brak przepływu i lokalne mierniki wydajności.

Efekty typowe USPRAWNIENIA PRZEPŁYWU”, czyli FLOW wg TOC na produkcji:

 • Skrócenie czasu realizacji produkcji o ½.
 • Uwolnienie ok. 10-30% wolnych mocy produkcyjnych.
 • Znaczące ograniczenie ilości pożarów na produkcji.
 • Osiągnięcie terminowości na poziomie 99%.

 

 

Ograniczenie:
PROJEKTY

Symptomy:

 • Organizacja nie realizuje projektów na czas mimo ogromnych nakładów.
 • Kadra menadżerska jest uwikłana w ciągłe gaszenie pożarów.
 • Wśród załogi jest ogromny stres i uczucie przeciążenia.

 

 

 

 

Rozwiązania

 • Efektywność, wydajność, terminowość i jakość produkcji są istotnie naruszane przez brak przepływu i lokalne mierniki wydajności.

Efekty typowe USPRAWNIENIA PRZEPŁYWU”, czyli FLOW wg TOC na produkcji:

 • Skrócenie czasu realizacji produkcji o ½.
 • Uwolnienie ok. 10-30% wolnych mocy produkcyjnych.
 • Znaczące ograniczenie ilości pożarów na produkcji.
 • Osiągnięcie terminowości na poziomie 99%.

Ograniczenie:
DYSTRYBUCJA

Symptomy:

 • Często brakuje wybranego produktu w danej lokalizacji.
 • Spora część indeksów musi być wyprzedawana na koniec sezonu.
 • Zapotrzebowanie na czas i zaangażowanie kadry menadżerski wydaje się nie mieć końca.

 

 

 

 

 

Rozwiązania

 • Inherent Simplicity, Symphony, DBM, Dynamic Buffer Management, Dystrybucja, Detal, Produkcja, Software, TOC, Teoria OgraniczeńPotrzebujemy rozwiązania, które, poprzez automatyzację odciąży kadrę menadżerską i zapewni, skalowalny proces, który może być realizowany we wszystkich magazynach / sklepach.
 • „Holistyczny Ekosystem dla Handlu, Produkcji, Dystrybucji i DETALU”
 • Realizowane we współpracy z naszym strategicznym partnerem Inherent Simplicity

Efekty wyniki wdrożenia rozwiązań TOC w dystrybucji:

 • Ograniczenie zapasów o 20-30%.
 • Zwiększenie dostępności do 99%.
 • Ograniczenie braków w czasie promocji i pozostałości po promocjach.
 • Poprawa rotacji, zwrotu z inwestycji oraz zysków.

Ograniczenie:
HR

Symptomy:

 • Konflikt Między Zespołami z Różnych Działów.
 • Niski poziom motywacji (bo w firmie idzie przecież dobrze).

Rozwiązania

 • Istotnym, jeżeli nie najważniejszym czynnikiem decydującym o zachowaniu ludzi w organizacji są ich interakcje w ramach plemion.

Efekty typowe wdrożenia STRATEGIA SUPER PLEMIENIA”:

 • Mobilizujemy pracowników do wzmożonego wysiłku nawet w sytuacji gdy w firmie już idzie dobrze i w normalnych warunkach groziłaby stagnacja.
 • Tworzenie synergii wynikającej ze współpracy między poszczególnymi działami w ramach super plemienia.

Ograniczenie:
Brak Technologii Wspierającej Biznes

Symptomy:

 • Obecnie używane technologie IT nie podpowiadają co robić a czego nie robić.
 • Mimo ogromnych inwestycji wiele decyzji jest wciąż podejmowanych „na czuja”.

Rozwiązanie:

 • Tak zdefiniować potrzeby technologiczne (warunek konieczny) i zmiany organizacyjne (warunek wystarczający), aby na technologii zbudować przewagę konkurencyjną.

Efekty przeprowadzenia SYSTEMOWEJ ANALIZY POTRZEB IT”:

 • Zrozumienie istniejących ograniczeń, których likwidacji ma służyć zakup i wdrożenie nowej technologii.
 • Określenie, które funkcjonalności są potrzebne (Warunek konieczny).
 • Zdefiniowanie zmian organizacyjnych, których wdrożenie jest konieczne dla pełnego wykorzystania technologii (Warunek wystarczający).

 

Ograniczenie:
Skokowy rozwój firmy

Symptomy:

 • Firma rozwija się, ale właściciele oczekują szybszego tempa wzrostu.

 

Rozwiązania

 • Jak odmienić organizację, aby osiągnąć zyski na poziomie obecnych obrotów w ciągu 4 lat.
 • „Przełomowa Wartość Powstaje Gdy Likwidujesz Ograniczenie.”

Efekty wdrożenia VIABLE VISION”:

 • Budowa i wdrożenie kompleksowej strategii szybkiego wzrostu firmy opartej o strategiczną przewagę konkurencyjną.
 • Goldratt Consulting, Rami Goldratt, TOC, Teoria Ograniczeń, Viable VisionRadykalny wzrost sprzedaży, Produkcji i Zysków.
 • Realizowane we współpracy z naszym strategicznym partnerem Goldratt Consulting

Ograniczenie:
Brak przewagi Konkurencyjnej

Symptomy:

 • Nasza oferta i oferty konkurentów wydają się tożsame i dlatego sprzedawcy sprzedają głownie w oparciu o cenę.
 • Marże i rentowność maleje.

Rozwiązania

 • Stworzyć ofertę rynkową tak dobrą, że klienci nie mogą jej odrzucić, a konkurencja nie może lub nie chce jej wyrównać – to jest „Mafia Offer”.

Efekty typowe stworzenia MAFIA OFFER”, czyli oferty nie do odrzucenia:

 • Zidentyfikować niezaspokojoną potrzebę klienta / konsumenta.
 • Stworzyć ofertę, która odpowiada na te potrzeby, tak aby klienci nie mogli jej odrzucić (powyżej 70% konwersji.
 • Oferta zazwyczaj wiążę się z istotną zmianą paradygmatów i co za tym idzie jest bardzo trudna do skopiowania / powielenia i stanowi o długotrwałej strategicznej przewadze konkurencyjnej.

 

Doradztwo TOC

ROADSHOW PRAKTYKÓW TOC+

Kilkaset praktyków, 4 prezentacje praktycznego zastosowania TOC, 3 warsztaty.

Terminy:

Poznań (1.10.2019) I Gdańsk (2.10) I Kraków (8.10) I Warszawa (9.10) I  Wrocław (10.10.2019)

 

 

Wybrani Klienci TOC