TOC+ > O TOC > Zastosowania TOC

Obszary TOC

TOC (Teoria Ograniczeń) ma zastosowanie w bardzo wielu obszarach zarządzania i nie tylko. Teoria Ograniczeń jest jedną z metodologii, która mieści się w kanonie koncepcji Zarządzania przez cele (MBO – ang. Management by Objectives). W praktyce to co uczy TOC jest zgodne z przewodnią myślą autora „Zarządzania Przez Cele”, Petera Drucker’a :

 • Kluczowym czynnikiem wpływającym na sukces organizacji jest motywacja i zaangażowanie pracowników. To co wyróżnia TOC na tle Zarządzania przez cele to głębokie przekonanie, że źródłem tej motywacji są odpowiednie holistyczne mierniki. Większość klasycznych mierników prowadzi do sytuacji, gdzie pracownik / menadżer jest w nieustannym konflikcie interesu z własną firmą. Dlatego zmiana mierników jest jednym z pierwszych celów podejmowanych zmian.
 • Podstawą jest wypracowanie wspólnych celów przez menadżerów i pracowników. To co wyróżnia TOC w stosunku do klasycznego Zarządzania przez cele to przede wszystkim fakt, że w TOC Cel powinien być JEDEN DLA CAŁEJ FIRMY – i powinien się odnosić do holistycznych mierników takich jak Zysk lub Przerób.
 • Ostatnim elementem są wypracowane systemowe mierniki. Goldratt zawsze uczył, że takich mierników może być co najwyżej 3. W tej sprawie przez wiele lat toczył otwarty dyskurs z Robertem Kaplan’em (autorem Zrównoważonej Karty Wyników). W praktyce dążymy do tego, aby mierniki były wspólne dla całych zespołów / działów – aby wszyscy grali jak jedna drużyna z jednym celem.

 1. Zarządzanie strategiczne TOC
  TOC to dziś przede wszystkim koncepcja, która wspiera zarządzanie strategiczne organizacji. Kwestionuje ona bowiem fundamentalne przekonania i paradygmaty, które nie są uzasadnione, kwestionuje błędne polityki i rozwiązuje kluczowe konflikty. Dlatego dziś najczęstszym obszarem naszej pracy jest właśnie budowa przełomowych strategii rozwoju. W tej pracy myśl „Zarządzania Przez Cele” jest zawsze obecna, gdyż zawsze pytamy:
  • Co zmienić?
  • Na co zmienić?
  • Jak spowodować zmianę?

 1. Zarządzanie produkcją i zaopatrzeniem wg TOC
  Oryginalne rozwiązanie produkcyjne Teorii Ograniczeń (TOC) przedstawione w pierwszej książce Goldratt’a CEL nazywało się DBR  – czyli Drum Buffor Rope co na polski tłumaczono jako Werbel Buffor Lina. Z czasem rozwiązanie TOC dla produkcji zostało uproszczone i przemianowane na S-DBR, czyli Uproszczony Werbel Buffor Lina. Głównym celem TOC na produkcji są: Terminowa i wydajna produkcja, Realizacja zamówień w krótszym terminie, Umiejętność elastycznej produkcji (mimo coraz bardziej dynamicznie zmieniających się uwarunkowań rynkowych). Rozwiązania TOC (Teorii Ograniczeń) na produkcji nadają się zarówno dla środowisk Produkcji na Zamówienie (MTO – ang. Make To Order) jak i Produkcji na Magazyn (MTS – ang. Make To Stock)
  Więcej tu: https://toc.org.pl/werbel-bufor-lina-dbr-madre-zarzadzanie-produkcja-toc/


 2. Zarządzanie dystrybucją wg TOC
  Rozwiązanie dystrybucyjne TOC zostało dość dobrze opisane w ostatniej książce Goldratt’aIsn’t it obvious„. W dużym uproszczeniu cała strategia dystrybucji, miejsca i wielkości magazynów powinny być podporządkowana pod eksploatację ruchu konsumentów / klientów i zapewnić im maksymalną dostępność produktów, przy zachowaniu rozsądnego poziomu zapasów. Celem TOC w dystrybucji są: Prawie doskonała dostępność, Spadek zapasów, Lepsza rotacja. 


 3. Zarządzanie projektami wg TOC – CCPM
  Rozwiązanie TOC dla środowisk zarządzania projektami opiera się na zarządzaniu łańcuchem krytycznym projektu. Systemowe rozwiązanie Teorii Ograniczeń opiera się na założeniu, że aby zakończyć projekt na czas wcale nie trzeba wszystkich jego etapów zakończyć na czas. W ramach strategii TOC eliminowane są największe problemy rzeczywistości projektowej to są wielozadaniowość, syndrom studenta i prawo Parkinsona. Celem TOC w projektach są: Skrócenie czasu realizacji projektów, Realizacja projektów na czas, Realizacja projektów w budżecie, Realizacja założeń projektu.
  Więcej tu: https://toc.org.pl/co-to-takiego-lancuch-krytyczny/


 4. Finanse, mierniki i rachunkowość wg TOC
  Podejście TOC do rachunkowości opiera się na Rachunkowości Przerobowej w miejsce obecnie powszechnej Rachunkowości Kosztowej. Teoria ograniczeń określa 3 lokalne mierniki finansowe w postaci: a) Przerób (T) czyli sprzedaż – koszty całkowicie zmienne, b) Koszty Operacyjne (OE) czyli wszystkie koszty niezależne od wielkości produkcji/sprzedaży, c) Inwestycja (I) czyli magazyn i inne środki zainwestowane w firmę. W oparciu o te 3 mierniki Teoria Ograniczeń pozwala szybko i sprawnie ocenić każdą decyzję w firmie. Celem TOC w Finansach i miernikach są: Realne narzędzia do oceny rentowności zamówienia, Praktyczną metodę do oceny projektów usprawniających i inwestycyjnych.
  Więcej tu: https://toc.org.pl/dlaczego-kazdy-menadzer-powinien-znac-rachunkowosc-przerobowa-toc/


 5. Sprzedaż i marketing wg TOC
  Systemowe podejście TOC do sprzedaży i marketingu pozwala zwiększać sprzedaż zarówno poprzez optymalizację przepustowości lejka sprzedaży, przez matematyczną analizę procesu sprzedaży, przez wprowadzenie nowego procesu sprzedaży, przez ofertę nie do odrzucenia (ang. Mafia Offer) ale także poprzez przebudowę funkcji sprzedazy. Bardzo ciekawą wartość stanowi także 7 etapowy proces sprzedawania / przekonywania. Celem TOC w sprzedaży i marketingu są między innymi redefinicja funkcji marketingu, oraz wzrost efektywności funkcji sprzedaży.
  Więcej tu: https://toc.org.pl/przelomowe-strategie-toc-dla-sprzedazy-w-dobie-korona-kryzysu/


 6. Narzędzia Myślowe / Proces Myślowy wg TOC
  Proces myślowy (TP ang. Thinking Process) to zbiór narzędzi służących do wsparcia myślenia analitycznego. Można by się pokusić, że to takie ustrukturyzowane mapy myśli służące bardzo specyficznym celom. Do najważniejszych narzędzi Procesu Myślowego należą: Gałąź, Chmura, Drzewo stanu obecnego, Drzewo stanu przyszłego, Drzewo warunkowe. Celem TOC w narzędziach myślowych są: Lepsze zrozumienie konfliktów, Diagnoza krytycznego problemu / ograniczenia firmy, Stworzenie systemowego rozwiązania, Stworzenie systemowego planu zmian.


 7. TOC w świecie Edukacji – TOCFE
  TOCFE to zastosowanie TOC dla świata edukacji, w domu i do pracy z dziećmi i z młodzieżą. Pozwala rozwiązywać konflikty (chmura), przewidywać konsekwencje (gałąź) oraz planować ambitne cele (drzewo ambitnego celu). 


 8. TOC w służbie Zdrowia
  TOC jest też stosowane w służbie zdrowia. Najwięcej tym doświadczeń jest w Wielkiej Brytanii, ale są też Polskie Szpitale, które już stosują TOC aby usprawniać swoją działalność. Najczęściej są tu stosowane takie narzędzia Teorii Ograniczeń (TOC) jak: zarządzanie działalnością operacyjną, Zarządzanie projektami rozwojowymi,  Analiza finansowa i mierniki.


 9. TOC w administracji Państwowej
  TOC jest też stosowane w administracji Państwowej. Są całe kraje, które wykorzystują pewne wybrane rozwiązania TOC systemowo (np. Zarządzanie Projektami wg Łańcucha Krytycznego w Japonii). Są też Regiony, które całą administrację przestawiły na zarządzanie oparte o TOC (np stan Utah w USA). W tym zakresie stosowane są niemal wszystkie rozwiązania TOC (Teorii Ograniczeń) ze szczególnym akcentem na: wyznaczanie holistycznych celów, ustalanie systemowych mierników, wzrost skuteczności działań administracyjnych dzięki rozwiązaniu ukrytych konfliktów, itd.


Rekomendacja TOC+:

* TOC+DNA – Bazowy Intensywny Warsztat Przekroju TOC. Kluczowe zastosowania TOC. Fundamentalne przełomowe paradygmaty TOC

 

Zastosowanie TOC

TOC zostało wdrożone i jest wykorzystywane w dosłownie setkach firm. Oto najciekawsze wdrożenia wg Goldratt Consulting:

Wyniki TOC

TOC doczekało się naukowej analizy i zestawienia wyników wdrożenia TOC. Podane poniżej liczby to średnie wyników z 88 casów z projektów wdrożeniowych TOC.

Wyniki TOC, Goldratt Consulting, Wyniki Produkcja, Wyniki Projekty, Wyniki Łańcuch Dostaw, Wyniki Centrum Naprawcze, Wyniki Teoria Ograniczeń

Wybrani Klienci TOC