Idea TOC+

Wsparcie i edukacja

Instytut Zarządzania Ograniczeniami TOC+ powstał aby edukować i wspierać wykorzystanie TOC (ang. Theory Of Constraints) w Polskich organizacjach. Naszym celami jest:

 • Ustanowić TOC jako jednej z podstawowych metodologii operacyjnego usprawniania organizacji.
 • Uczynić TOC wiodącą koncepcją strategicznego zarządzania organizacjami i zwiększania zysku / sprzedaży poprzez budowę strategicznej przewagi konkurencyjnej
 • Uczyć ludzi krytycznego myślenia, aby organizacje były lepiej zarządzane.
 • Uczynić Polskie firmy jednymi z najbardziej konkurencyjnych na świecie.

Naszymi partnerami są wiodące organizacje TOC na świecie w tym:

  • TOCICO
   TOCICO, Theory Of Constraints International Certification OrganizationJesteśmy od ponad 10 lat członkami międzynarodowej organizacji Theory Of Constraints International Certification Organization, oraz jako jedyni w Polsce regularnie organizujemy egzaminy certyfikujące.
  • One Beat
   Inherent Simplicity, Symphony, DBM, Dynamic Buffer Management, Dystrybucja, Detal, Produkcja, Software, TOC, Teoria OgraniczeńJesteśmy partnerem na Polskę jednej z firm Goldratt Group, która została stworzona przez Amira Schragenheim. Posiadamy najbardziej zaawansowaną technologię do zarządzania produkcją i dystryb ucją zgodnie z TOC.
  • Goldratt Consulting
   Goldratt Consulting, Rami Goldratt, TOC, Teoria Ograniczeń, Viable VisionJesteśmy partnerem na Polskę firmy doradczej założonej przez Eliyahu Goldratt. Jesteśmy największą na świecie firmą doradczą TOC z biurami regionalnymi na 4 kontynentach. [link do warsztatu dedykowanego]

Wybrani Klienci TOC