TOC+ > Warsztaty TOC+ > Tematyka Warsztatów

Tematyka Warsztatów

• TOC+ DNA (6 dni)
Bazowy Intensywny Kurs Przekroju TOC. Kluczowe zastosowania TOC. Fundamentalne przełomowe paradygmaty TOC.

• TOC+ JONAH Course (8 dni)
Zaawansowane Warsztaty z Narzędzi Myślowych TOC, Zwieńczone Certyfikatem Kursu Jonasza wydanym przez TOCICO.

• TOC+ Sales (3 dni)
Zaawansowane Warsztaty ze Sprzedaży, Zarządzania Sprzedażą oraz Przebudowy Funkcji Sprzedażowej wg TOC.

• TOC+ deTOCs (3 dni)
Zaawansowane Warsztaty z Zarządzania Relacjami i Zarządzania Zmianą wg TOC.

• TOC+ Projects (4dni)
Zaawansowane Warsztaty z Zarządzania Projektami wg TOC.

• TOC++ Mafia Offer (3 dni)
Zaawansowane Strategiczne Warsztaty dla Firm z Budowy Oferty Nie do Odrzucenia.

• TOC+ Finances & Measurements (3 dni)
Zaawansowane Warsztaty z finansów i mierników wg TOC, Przydatne dla KAŻDEGO menadżera bez wyjątku.

• TOC+ Production & Services (3 dni)
Zaawansowane Warsztaty z zarządzania produkcją, dostarczaniem usług i innymi operacjami wg TOC.

• TOC+ Thinking Tools (3 dni)
Zaawansowane Warsztaty z Narzędzi Myślowych TOC, 3 podstawowe narzędzia myślowe w tym chmura konfliktu.

Warsztaty TOC

ROADSHOW PRAKTYKÓW TOC+

Kilkaset praktyków, 4 prezentacje praktycznego zastosowania TOC, 3 warsztaty.

Terminy:

Poznań (1.10.2019) I Gdańsk (2.10) I Kraków (8.10) I Warszawa (9.10) I  Wrocław (10.10.2019)

 

 

Wybrani Klienci TOC