Doradztwo TOC+

Doradztwo / Konsulting / Consulting TOC+

Czym się NIE zajmujemy?

Nie dostarczamy jakieś kolejnej usługi doradczej czy konsultingowej. Typowy Consulting opiera się bowiem na z góry założonej metodologii doradczej i narzędziach consultingowych. Szablonowe rozwiązania prowadzą do niedopasowanych rozwiązań, które nie dają realnej wartości dla firmy i stanowią jedynie „dekorowanie ryby”. Nieprzypadkowo Eli Goldratt zwykł mówić że: „Z perspektywy młotka każda śrubka wygląda jak gwóźdź”.

Metodologia doradztwa TOC+

W naszej pracy konsultingowo-doradczej wg TOC+ stosujemy sprawdzony i wypracowany przez lata proces pracy. Wynika on zarówno z twardej metodologicznej strony TOC+ (3 Pytania: Co Zmienić / Na Co Zmienić / Jak Spowodować Zmianę) jak i z konieczności koncentracji na człowieku jako kluczowej osi, każdej zmiany. Nasz proces Doradztwa TOC+ składa się z 4 elementów pracy:

   1. Zrozumieć
   2. Wypracować
   3. Uruchomić
   4. Wesprzeć

1. Zrozumieć Problem wg TOC+

Pierwsze pytanie doradztwa TOC+ to „Co Zmienić?”. To jest pytanie absolutnie fundamentalne, którego założeniem jest zrozumienie jakie obszary wymagają zmiany. To tu chcemy ustalić co jest ograniczeniem organizacji.
Zazwyczaj dość szybko zauważamy to najbardziej oczywiste ograniczenie fizyczne. Ale dużo ważniejsze jest zrozumienie leżących u jego podstaw polityk i paradygmatów. I to tam będziemy koncentrować późniejszą pracę doradczą.
Bazą tu jest rozmowa z ludźmi – i to zarówno z właścicielami / zarządem firmy, jak i z kluczowymi menadżerami, ale też często ze zwykłymi pracownikami. W tych rozmowach próbujemy dostrzec różne punkty widzenia, które obrazują ograniczenie firmy. Jednocześnie idea wysłuchania ludzi jest warunkiem koniecznym późniejszego wsparcia dla często niełatwej zmiany.
I nie jest to etap tak często stosowanych „audytów”, gdyż to z definicji oznaczałoby, że jest jakiś jeden prawidłowy wzorzec do którego należy zestawić organizację i zdefiniować różnice. W Doradztwie TOC+ obserwujemy organizację i występujące w niej objawy i na tej podstawie dopiero definiujemy chorobę / problem.
Ostateczny zakres tematyczny późniejszych warsztatów TOC+ jest ustalany dopiero po tym etapie. Nieraz się okazuje, że to co zdaniem Zarządu jest ograniczeniem nie pokrywa się z obserwowanymi objawami, które występują w organizacji. Często zdarza się też tak, że zakres warsztatu jest odpowiednio modyfikowany lub uzupełniany o inne wcześniej nie założone obszary doradztwa TOC+.

2. Wypracować Rozwiązanie wg TOC+

Drugie pytanie konsultingu TOC to „Na Co Zmienić?”. Tu zaczyna się praca warsztatowa z zespołem menadżerskim. W ramach takich warsztatów projektowania rozwiązania z jednej strony dzielimy się wiedzą (edukacja), ale też inspirujemy zespół do stworzenia wizji stanu docelowego (consulting). To czas gdzie musimy się rozprawić z wieloma starymi błędnymi przekonaniami, aby zrobić miejsce na nowe paradygmaty.
Kluczowym elementem tej pracy doradczej TOC+ jest wypracowanie ambitnego celu. I tu w przeciwieństwie do większości świata doradczego nie stosujemy oklepanej koncepcji celów „SMART”. Jest tak dlatego, że cele realne, będące w zasięgu można częstokroć osiągnąć nie robiąc istotnych zmian w sposobie myślenia i pracowania – i tu pojawia się 5 wersji i 25 możliwych sposobów realizacji. A my potrzebujemy 100% koncentracji i dlatego wymagając celów ambitnych wymuszamy przełomowe zmiany w organizacji.
W dalszej części pracy warsztatowej odpowiadamy na trzecie pytanie doradztwa TOC+, tzn. „Jak spowodować zmianę?”. Tu powstaje ramowy plan przejścia od stanu obecnego (Co zmienić?), do pożądanego stanu docelowego (Na co zmienić?). Plan jest ustawiony w chronologii ważności realizacji, przy czym najbliższe zadania są zaplanowane dużo bardziej szczegółowo.
Na tym etapie jednym z fundamentalnych warunków koniecznych sukcesu konsultingu TOC+ jest zadbanie, aby menadżerowie mieli czas na wdrożenie zmian. Po pierwsze kluczowym elementem jest odciążenie menadżerów z części projektów, i zadbanie aby nie było ich nadmiaru. Po drugie musimy zadbać o higieniczne warunki pracy i ograniczenie wielozadaniowości, aby ten czas mieli także w przyszłości.

3. Uruchomić Wdrożenie wg TOC+

Jesteśmy świadomi, że podczas warsztatów poruszanych jest tak wiele tematów, że zwyczajnie ciężko jest wszystkie elementy przyswoić. Dlatego fundamentalnym elementem Doradztwa TOC+ jest podsumowanie najważniejszych informacji w ramach raportu z Warsztatu Projektowania Rozwiązania. Ten raport stanowi swoisty plan wdrożenia zmian wg TOC+.
Dodatkowo w pracy warsztatowej nie zawsze uczestniczą wszyscy kluczowi interesariusze zmiany. Ponadto menadżerowie niekoniecznie będą pamiętali wszystkie detale założonej zmiany. Dlatego raport prezentujemy dla Zarządu i grupy kierującą zmianą, aby pozyskać ich zrozumienie, akceptację i poparcie dla zmiany TOC+.

4. Wesprzeć Proces Zmian wg TOC+

Każda zmiana wymaga wsparcia, ale ta wywodząca się z TOC to już w szczególności. Otóż w Konsultingu TOC+ zawsze kwestionujemy powszechnie uznawane przekonania i zastępujemy je nowymi paradygmatami. Dlatego pokusa, aby wrócić do starych zwyczajów i powszechnie stosowanych praktyk jest ogromna.
Dlatego integralną częścią procesu zmiany jest długoterminowe wsparcie doradcze TOC+, które zapewnia utrwalenie uzgodnionych zmian, ale też kontynuowanie przyjętej strategii TOC+. Forma takiego Konsultingu TOC+ może zarówno zakładać regularne konsultacje osobiste, jak i konsultacje zdalne, jak i telekonferencję.
W wielu przypadkach Consulting TOC+ jest dobrym punktem wyjścia, ale utrwalenie zmiany wymaga uzupełnienie wiedzy. Dlatego mocno zachęcamy, aby kluczowe osoby z zespołu wdrażania zmian trafiły na warsztaty otwarte, gdzie uczymy podstaw zarządzania wg TOC w poszczególnych obszarach organizacji.

Obszary Pracy Consultingu TOC+

Jest wiele możliwych obszarów pracy doradztwa TOC+ przy czym występuje też nieskończona ilość różnych kombinacji poniższych zagadnień tematycznych:

  • Wyznaczenia Jednego Celu i Skonsolidowania Zespołu TOC+
  • Wdrożenia „HOLISTYCZNYCH MIERNIKÓW” TOC+
  • Wdrożenie „PRZEPROJEKTOWANEJ FUNKCJI SPRZEDAŻY” TOC+
  • Wdrożenie „USPRAWNIENIA PRZEPŁYWU” w działalności operacyjnej / produkcyjnej czyli FLOW wg TOC+
  • Wdrożenie  „SPRAWNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI” wg TOC+
  • Wdrożenie  „SPRAWNEJ DYSTRYBUCJI” wg TOC+
  • Wdrożenie  „STRATEGII SUPER PLEMIENIA” wg TOC+
  • Wdrożenie  „SYSTEMÓW IT” wg TOC+
  • Wdrożenie  „WIARYGODNEJ WIZJI” wg TOC+
  • Wdrożenie  „MAFIA OFFER” wg TOC+

  Więcej tu: [https://toc.org.pl/doradztwo-toc/zakres-dzialania/]

  Referencje i Klienci na Doradztwo TOC+

  Jest mnóstwo organizacji, które przebudowały się przy wsparciu Doradztwa TOC+ i osiągnęły spektakularne efekty w tym:

  • Firmy mniejsze (1os.), średnie (100os) i większe (20 000 os.)
  • Firmy prywatne i Przedsiębiorstwa Państwowe
  • Rodzinne firmy Polskie i Koncerny Międzynarodowe
  • Firmy Produkcyjne, Usługowe, Handlowe i Finansowe
  • Firmy w doskonałej formie finansowej oraz firmy na skraju upadłości
  • Firmy Importujące i Eksportujące
  • Firmy nastawione na zysk oraz Organizację o celach statutowych (np. szpital)

  Wybranych klientów można zobaczyć tu: [https://toc.org.pl/doradztwo-toc/referencje-i-klienci-na-doradztwo/].

  Dodatkowo tu znajdą filmiki z opiniami wielu naszych klientów: [https://www.youtube.com/c/InstytutZarzadzaniaOgraniczeniamiTOC]

  Poproś o indywidualną ofertę Doradztwa TOC+

  O ile chciałbyś popracować nad pakietem rozwiązań dla swojej organizacji to koniecznie do nas napisz lub wypełnij formularz i odezwiemy się do ciebie: [https://toc.org.pl/doradztwo-toc/popros-o-szczegolowa-oferte-doradcza/]

Zakres działania

Referencje i Klienci na Doradztwo

Poproś o szczegółową ofertę!

Wybrani Klienci TOC