TOC+ > Instytut Zarządzania Ograniczeniami TOC+ > Twórcy i Zespół TOC+

Twórcy i Zespół TOC+

Joanna Drucka-Podbereska i Paweł Schmidt

Joanna Drucka-Podbereska i Paweł Schmidt to twórcy Instytutu Zarządzania Ograniczeniami TOC+. Sukces składa się z wielu ementów składowych… to:

  • Metodologia TOC i Nastawienie na wynik finansowy (Paweł)
  • Przywództwo angażujące i ogromna uważność na ludzi (Joanna).

Stąd nasza strategia TOC+ uwzględnia zawsze oba te podejścia. Celem organizacji jest zarabianie pieniędzy. Nie da się jednak trwale osiągać zysku i rozwijać organizacji bez zaangażowania naszych ludzi. Bo to ostatecznie oni zadbają o klientów. A zespół nie będzie funkcjonował właściwie bez szczęśliwego leadera / właściciela. Prawdziwy sukces możliwy jest dopiero wtedy gdy każda część układanki jest na właściwym miejscu.

Paweł Schmidt

Praktyk i prekursor Teorii Ograniczeń Goldratt’a (TOC) w Polsce. Certyfikowany Jonasz i ekspert TOCICO w zakresie: Zarządzanie Projektami (Łańcuch Krytyczny), Rachunkowości Przerobowej i Narzędzi Logicznego Myślenia. Uczestnik konferencji i warsztatów prowadzonych osobiście przez największe autorytety TOC: Dr Eliyahu M. Goldratt, Eli Schragenheim, Amir Schragenheim, Dr Alex Klarman, Oded Cohen, Dr Alan Barnard, Kathy Suerken, James Holt. Audytor, autor strategii i koordynator wdrożeń organizacji z takich branż jak: hutnicza, metalowa, drzewna, poligraficzna, budowlana, tworzyw sztucznych, edukacyjna, doradcza, samorządowa, FMCG, detaliczna, handlowa. Obecnie najwięcej pracuje w tworzeniu i wdrażaniu strategii, na produkcji i w sprzedaży. Partner w Polsce OneBeat i Goldratt Consulting. Był opiekunem merytorycznym i wykładowcą studiów podyplomowych „Zarządzanie Ograniczeniami TOC+, Prezes Zarządu Instytutu Zarządzania Ograniczeniami  TOC+.
Artykuły i materiały: https://toc.org.pl/author/pawel_schmidt/

Joanna Drucka-Podbereska

Joanna Drucka-Posbereska, Teoria Ograniczeń, Ekspert TOC, Savoir-Faire, TOC HR, Analiza, Dyrektor ds. Rozwoju, Instytut Zarządzania Ograniczeniami TOC+]Dyrektor ds. FLOW w Instytucie Zarządzania Ograniczeniami TOC+. Prekursor Przywództwa Plemiennego i jedyny certyfikowany Ekspert metodologii Ray’a Immelman’a w Polsce. Praktyk zarządzania zmianą wg. TOC oraz skutecznego przywództwa. Posiada wieloletnie i rozległe doświadczenie w zarządzaniu i sprzedaży, które zdobyła rozwijając nowe marki na całym świecie. Wielokulturowość i praca na wielu szczeblach organizacji w różnorodnych branżach pozwoliły jej na lepsze zrozumienie wyzwań ludzi wewnątrz struktur. Świetnie zarządza konfliktem, efektywnie buduje zespoły, potrafi bezbłędnie zidentyfikować i zarządzać zarówno ograniczeniami wewnątrz organizacji jak i tymi typowo ludzkimi. Specjalizuje się w transformacji przekonań, krytycznym myśleniu oraz przywództwie plemiennym jako generatorze motywacji i zaangażowania w firmie. Ukończyła studia z zakresu Turystyki,  Public Relations oraz „Zarządzania ograniczeniami TOC”. Inicjator wielu (większości!) zmian w ramach TOC+.

 

Savoir-Faire, Najważniejszą wartością jest człowiek, Joanna Drucka-Posbereska, TOC

Współtwórca Instytutu Zarządzania Ograniczeniami TOC+, członek organizacji TOCICO, certyfikowany absolwent kursu Jonasza oraz skutecznego przywództwa Stewart Phillip International. W swojej pracy wykorzystuje swój autorski know- how, wiedzę z zakresu TOC, teorii plemiennej, coachingu, psychologii, psychogenealogii, zachowując przy tym kod wartości i etyki. W podejściu do zmian najlepiej utożsamia się z Zig Ziglar’em: „You don’t build a business. You build people and people build the business”.

Jacek Branas

Jacek Branas, Teoria Ograniczeń, Ekspert TOC, Wdrożenia TOC, Dyrektor ds. Wyników, Instytut Zarządzania Ograniczeniami TOC+

Specjalizuje się we wdrażaniu skutecznych metod zarządzania firmą, których mierzalne rezultaty są szybko osiągalne. Znajduje ograniczenia w działalności firm (wewnętrzne i zewnętrzne) i pomaga je usuwać lub minimalizować. Wykorzystuj przy tym swoje doświadczenia coachingowe. Tworzy rozwiązania obejmujące zarządzanie produkcją, dystrybucją, sprzedażą i projektami. W ramach studiów TOC+ uczy narzędzi myślowych. Specjalizuje się w ograniczeniach w zarządzaniu projektami oraz między ludźmi. Dyrektor ds. Wyników w Instytucie Zarządzania Ograniczeniami TOC+.

Wybrani Klienci TOC