TOC+ > Instytut Zarządzania Ograniczeniami TOC+ > Twórcy i Zespół TOC+

Twórcy i Zespół TOC+

Joanna Drucka-Podbereska i Paweł Schmidt

Joanna Drucka-Podbereska i Paweł Schmidt to twórcy Instytutu Zarządzania Ograniczeniami TOC+. Sukces to nie tylko wynik finansowy (Paweł) ale również uważność na ludzi (Joanna). Stąd nasza strategia uwzględnia zawsze oba te podejścia. Celem organizacji jest zarabianie pieniędzy. Nie da się jednak trwale osiągać zysku i rozwijać organizacji bez zaangażowania ludzi. Prawdziwy sukces możliwy jest dopiero wtedy gdy każda część układanki jest na właściwym miejscu.

Paweł Schmidt

Praktyk i prekursor Teorii Ograniczeń Goldratt’a (TOC) w Polsce. Certyfikowany Jonasz i ekspert TOCICO w zakresie: Zarządzanie Projektami (Łańcuch Krytyczny), Rachunkowości Przerobowej i Narzędzi Logicznego Myślenia. Uczestnik konferencji i warsztatów prowadzonych osobiście przez największe autorytety TOC: Dr Eliyahu M. Goldratt, Eli Schragenheim, Amir Schragenheim, Dr Alex Klarman, Oded Cohen, Dr Alan Barnard, Kathy Suerken, James Holt. Audytor, autor strategii i koordynator wdrożeń organizacji z takich branż jak: hutnicza, metalowa, drzewna, poligraficzna, budowlana, tworzyw sztucznych, edukacyjna, doradcza, samorządowa, FMCG, detaliczna, handlowa. Obecnie najwięcej pracuje w tworzeniu i wdrażaniu strategii, na produkcji i w sprzedaży. Partner w Polsce OneBeat i Goldratt Consulting. Był opiekunem merytorycznym i wykładowcą studiów podyplomowych „Zarządzanie Ograniczeniami TOC+, Prezes Zarządu Instytutu Zarządzania Ograniczeniami  TOC+.
Artykuły i materiały: https://toc.org.pl/author/pawel_schmidt/

Joanna Drucka-Podbereska

Joanna Drucka-Posbereska, Teoria Ograniczeń, Ekspert TOC, Savoir-Faire, TOC HR, Analiza, Dyrektor ds. Rozwoju, Instytut Zarządzania Ograniczeniami TOC+]Dyrektor ds. FLOW w Instytucie Zarządzania Ograniczeniami TOC+. Ekspert zarządzania zmianą wg. TOC oraz skutecznego przywództwa. Posiada wieloletnie i rozległe doświadczenie w zarządzaniu i sprzedaży, które zdobyła rozwijając nowe marki na całym świecie. Wielokulturowość i praca na wielu szczeblach organizacji w różnorodnych branżach pozwoliły jej na lepsze zrozumienie wyzwań ludzi wewnątrz struktur. Świetnie zarządza konfliktem, efektywnie buduje zespoły, potrafi bezbłędnie zidentyfikować i zarządzać zarówno ograniczeniami wewnątrz organizacji jak i tymi typowo ludzkimi. Specjalizuje się w transformacji przekonań, krytycznym myśleniu oraz przywództwie plemiennym jako generatorze motywacji i zaangażowania w firmie. Ukończyła studia z zakresu Turystyki,  Public Relations oraz „Zarządzania ograniczeniami TOC”.

 

Savoir-Faire, Najważniejszą wartością jest człowiek, Joanna Drucka-Posbereska, TOC

Współtwórca Instytutu Zarządzania Ograniczeniami TOC+, członek organizacji TOCICO, certyfikowany absolwent kursu Jonasza oraz skutecznego przywództwa Stewart Phillip International. W swojej pracy wykorzystuje swój autorski know- how, wiedzę z zakresu TOC, teorii plemiennej, coachingu, psychologii, psychogenealogii, zachowując przy tym kod wartości i etyki. W podejściu do zmian najlepiej utożsamia się z Zig Ziglar’em: „You don’t build a business. You build people and people build the business”.

Jacek Branas

Jacek Branas, Teoria Ograniczeń, Ekspert TOC, Wdrożenia TOC, Dyrektor ds. Wyników, Instytut Zarządzania Ograniczeniami TOC+

Specjalizuje się we wdrażaniu skutecznych metod zarządzania firmą, których mierzalne rezultaty są szybko osiągalne. Znajduje ograniczenia w działalności firm (wewnętrzne i zewnętrzne) i pomaga je usuwać lub minimalizować. Wykorzystuj przy tym swoje doświadczenia coachingowe. Tworzy rozwiązania obejmujące zarządzanie produkcją, dystrybucją, sprzedażą i projektami. W ramach studiów TOC+ uczy narzędzi myślowych. Specjalizuje się w ograniczeniach w zarządzaniu projektami oraz między ludźmi. Dyrektor ds. Wyników w Instytucie Zarządzania Ograniczeniami TOC+.

Wybrani Klienci TOC