Słownik TOC

Cel – ang. The Goal – Przełomowa książka Goldratt’a napisana o biznesie ale prozą – i wydana w kilkunastu milionach egzemplarzy.

Goldratt – Dr. Eliyahu M. Goldratt [link do opisu Goldaratt’a] – twórca TOC i autor wielu książek w tym przełomowego bestsellera „CEL”.

Jonasz – Bohater dwóch książek Goldratt’a, który jako mentor poprzez sokratystyczny sposób argumentowania prowadzi głównego bohatera w jego drodze do okrycia TOC.

Narzędzia Myślowe – ang. Thinking Tools – Narzędzia do systemowej analizy organizacji w zakresie analizy przed zmianą, po zmianie oraz do planowania samego procesu zmiany. Często znajdujemy też określenie „Proces Myślowy” – TP (ang. Thinking Process), który odnosi się do tych samych narzędzi.

Ograniczenie – Ang. Constraint – Element ograniczający daną organizację przed osiągnięciem większego zysku.

POOGI – Akronim od ang. Proces of On-Going Improvement – Proces ciągłego doskonalenia, który jest fundamentem TOC.

TOC – Akronim od ang. Theory Of Constraints – Teoria Ograniczeń – Metodologia i Filozofia zarządzania oparta na koncepcji mądrego wykorzystania ograniczenia.

TOC+DNA – Jedyne w swoim rodzaju 6-dniowe warsztaty z podstaw TOC w ramach których uczestnicy muszą zarobić dla swoich firm co najmniej 50 000 zł / uczestnika.

Wielozadaniowość – Skłonność ludzi do wykonywania wielu czynności / zadań jednocześnie, która przez większość jest uważana za nie do uniknięcia, a w TOC jest jedną z rzeczy, którymi należy zarządzać.

O TOC+

Studia Podyplomowe TOC+

Zapoznaj się z ofertą studiów podyplomowych. Zapraszamy do Poznania, Krakowa lub Warszawy.

szczegóły

Wybrani Klienci