TOC+ > O TOC > Ogólnie o TOC

Proces ciągłego doskonalenia – ogólnie o TOC


Spis treści:

TOC to nie żadna teoria (choć to akronim od Theory of Constraints). To jest strategiczne podejście do organizacji nakierowane na OSIĄGANIE PRZEŁOMOWYCH WYNIKÓW W REKORDOWO KRÓTKIM CZASIE. TOC to najnowocześniejsza dziś znana systematyczna metodologia zarządzania i doskonalenia organizacji. Teoria Ograniczeń została pierwotnie zaproponowana przez izraelskiego naukowca Dr Eliyahu M. Goldratt w książce „The Goal” (ang. Cel) (1984). Poproszony w 2009 roku o to, aby opisać w 3 słowach istotę TOC – Goldratt opisał całość TOC jednym słowem: FOCUS, co po polsku znaczy koncentracja.

 

Poprzez swoje holistyczne podejście Teoria Ograniczeń jest otwartą dziedziną nauki o zarządzaniu, która obejmuje coraz to nowsze obszary rzeczywistości. U podstaw TOC leży zasada, że organizacja lub firma jest tak silna jak jej ograniczenie podobnie jak łańcuch jest tak silny jak jego najsłabsze ogniwo (ograniczenie). Zatem wg Teorii Ograniczeń w każdym pozornie złożonym systemie, w dowolnym momencie, istnieje zazwyczaj tylko jeden obszar organizacji, który ogranicza jej zdolność do osiągania swojego celu. TOC twierdzi, że każda organizacja, aby uzyskać znaczącą poprawę musi być zarządzana z uwzględnieniem tegoż ograniczenia i dlatego mówimy o „Zarządzaniu Ograniczeniami”.

 

Unikalność TOC stanowi przede wszystkim jej otwarty charakter. Goldratt rozwinął sam osobiście szereg zastosowań Teorii Ograniczeń, ale w swojej wielkości wskazał też metodykę tworzenia kolejnych rozwiązań zgodnych a nawet spójnych z dotychczas opracowanym kanonem wiedzy. Temu właśnie służą opracowane przez niego narzędzia Procesu Myślowego (ang. Thinking Process), które pozwalają jego współpracownikom i uczniom tworzyć nowe obszary wiedzy Teorii Ograniczeń. Toteż oryginalny kanon wiedzy TOC obejmował rozwiązania z obszaru produkcji i procesu ciągłego doskonalenia. Dziś Teoria Ograniczeń obejmuje miedzy innymi zarządzanie projektami, zarządzanie dystrybucją, sprzedaż i marketing, obsługa po-sprzedażowa, szkolenia i edukację, zarządzanie strategiczne, rozwiązywanie problemów, itd..

TOC to dojrzałe i sprawdzone podejście do zarządzania procesem ciągłego doskonalenia (POOGI), który szybko i systematycznie zapewnia dramatyczną poprawę wydajności systemów. Teoria Ograniczeń zawiera doskonałe systemy, narzędzia analityczne, oraz szeroką gamę sprawdzonych rozwiązań. Narzędzia i techniki stosowane TOC są od lat w przemyśle, w armii, w medycynie, w usługach, w organizacjach pozarządowych oraz w edukacji. Teoria Ograniczeń wszędzie pozwoliła na osiągnięcie znaczących rezultatów dzięki koncentracji wysiłków na tych obszarach, w których najszybciej można osiągnąć efekty oraz dzięki dostarczeniu niezawodnych technik umożliwiających Ciągły Rozwój organizacji. TOC posiada już blisko 30 lat dorobku obszernej literatury, publikacji, konferencji i tysiące historii sukcesów pokazujących szeroki zakres zastosowań, interpretacji i wdrożeń.

 

Trzy Pytania TOC

TOC próbując rozwiązać / poprawić zastaną rzeczywistość zawsze stawia 3 fundamentalne pytania zmiany:

  1. Co zmienić?
  2. Na co zmienić?
  3. Jak spowodować zmianę?

 

TOC zastosowane w biznesie pozwala ZIDENTYFIKOWAĆ OBSZAR WYMAGAJĄCY POPRAWY lub zmiany (Co zmienić?). Tu kluczowe pytanie – wszyscy mamy bowiem niezliczoną ilość pomysłów co by można poprawić. Ale próbując poprawić wszystko nie skupiamy się na niczym i w efekcie mimo ogromnego wysiłku, nigdzie nie osiągamy przełomowych wyników.

Otwartość umysłu wsparte sprawdzonymi narzędziami pozwala stworzyć wizję stanu docelowego (Na co zmienić?). I nie chodzi tu o rozwiązanie sztampowe – wręcz przeciwnie. Rozwiązanie MUSI BYĆ DOPASOWANE do potrzeb danej organizacji czy danej branży. Jednocześnie zadowala nas tylko takie rozwiązanie, które BUDUJE STRATEGICZNĄ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ.

I w końcu 30 lat praktyki we wdrażaniu zmian przekłada się na sprawne wdrożenie (Jak spowodować zmianę?). Nawet doskonała wizja bez dobrego wykonania jest bez wartości. Tu kluczowa jest PRIORYTETYZACJA (najpierw szybkie korzyści w przeciągu tygodni), PLANOWANIE (sprawna realizacja projektu zmian) oraz KOMUNIKACJA (aby ludzie zrozumieli i wsparli zmianę).

 

I to jest naczelna zasada  TOC

  1. Najpierw zidentyfikować obszar do zmiany (Co zmienić?),
  2. Następnie wybrać właściwą strategię zmiany (Na co zmienić?)
  3. I w końcu ustalić jak ją skutecznie wdrożyć (Jak spowodować zmianę?).

 

Cztery Filary TOC

W 2011 roku Goldratt podsumował istotę fundamentów TOC w ramach tzw. „4 filarów Teorii Ograniczeń”, które prezentuje poniższy schemat przedstawiony na konferencji TOCICO w Nowym Jorku w 2011 roku:

Teoria Ograniczeń, TOC, 4 Filary TOC, Ludzie są dobrzy, Rzeczywistość jest prosta, Każdy konflikt można rozwiązać, Goldratt

1. Rzeczywistość jest prosta i wewnętrznie spójna.

Należy zerwać z powszechnym przekonaniem, że rzeczywistość jest złożona. Nauki ścisłe nas uczą, że wszystko ostatecznie jest spójne i relatywnie proste. Goldratt uważał, że tak samo jest w rzeczywistości gospodarczej i na znalezieniu tej „prostoty” opierają wszystkie stworzone przez niego rewolucyjne strategie.

 2. Każdy Konflikt można rozwiązać.

Nie wolno akceptować konfliktów jako część rzeczywistości. W przyrodzie nie ma konfliktów i wg Goldratt’a tak samo jest w rzeczywistości gospodarczej. Większość firm jest nasiąknięta nie kończącymi się konfliktami i bez ich rozwiązania nie jest możliwa istotna poprawa. Każdy konflikt, gdy się go zrozumie można rozwiązać.

 3. Ludzie są dobrzy.

Nie wolno obwiniać innych. Ludzie są z założenia dobrzy i jeżeli postępują w jakiś sposób to jest zapewne ku temu jakiś powód. O ile zrozumiemy prawdziwe potrzeby drugiej strony to zawsze istnieje rozwiązanie WIN-WIN, które pozwoli zadowolić potrzeby obu stron.

 4. Nigdy nie mów „Ja wiem”.

Nigdy nie wolno zadowolić się istniejącą sytuacją jako zadowalającą nawet gdy już wiele osiągniemy. W dniu kiedy się wydaje, że moglibyśmy powiedzieć „Już wiem” jesteśmy zaślepieni wobec nowych potencjalnych możliwości i dlatego powinniśmy powiedzieć „Jednak nie wiem”. Inaczej mówiąc każda sytuacja gospodarcza może zostać istotnie poprawiona. Goldratt udowadniał, że prawo malejących korzyści wcale nie musi obowiązywać i twierdził, że im lepsza podstawa (sytuacja wyjściowa) tym wyższy skok (potencjał do poprawy). Wg Goldratt’a to ten właśnie filar wymaga największej uwagi i poprawy.

 

Proces Ciągłego doskonalenia (POOGI)

POOGI, czyli ankronim angielskiego określenia Process Of On-Going Improvement. To systematyczny proces doskonalenia, który jest fundamentem Teorii Ograniczeń. 5-etapowy proces POOGI wg TOC składa się z następujących etapów: 1. Zindentyfikuj Ograniczenie (ang. Identify), 2. Wykorzystaj  Ograniczenie (Exploit), 3. Podporządkuj wszystko pod ograniczenie (Subordinate), 4. Zwiększ moce (Elevate), 5. Wróć do początku i pilnuj, żeby inercja nie wkradła się (Go Back).

Jest oczywistym, że w każdym obszarze firmy jest mnóstwo rzeczy, które można by poprawić lub udoskonalić. Dziś w większości organizacji nie mamy ani czasu, ani pieniędzy, aby wdrożyć je wszystkie. Dlatego kluczowa jest odpowiedź na pytanie które udoskonalenia pominąć, a które wdrażać, a także w jakiej kolejności je wdrażać. Temu służy proces ciągłego doskonalenia (POOGI) wg TOC, który pozwala koncentrować całą uwagę, tam gdzie to najważniejsze w danej chwili – powinien on stanowić fundament / kręgosłup rozwoju każdej firmy.

Poogi, Process Of On-Going Improvement - 5 kroków ciągłego doskonalenia

Wybrani Klienci TOC