TOC+ > Aktualności Instytut TOC + > Dlaczego TOC jest tak skuteczne?

Dlaczego mimo tak wielu dostępnych metodologii to właśnie TOC jest tak skuteczne? Ponieważ koncentruje się na ograniczeniu w firmie i podporządkowuje pod nie wszystkie działania. Takie podejście prowadzi do osiągania fenomenalnych wyników i jest początkiem przełomowej zmiany w organizacji.

Twórca TOC, Goldratt tłumaczył, że esencją TOC jest jedno słowo KONCENTRACJA. Zatem całe TOC jest koncepcją koncentracji uwagi na celu, a precyzyjniej na kluczowym elemencie powstrzymującym nas w największym stopniu od osiągnięcia tego celu – który nazywamy ograniczeniem. Często używana jest analogia do łańcucha powiązanych ogniw – gdzie siłę łańcucha determinuje najsłabsze ogniwo. Dlatego Jedynie wzmocnienie owego najsłabszego ogniwa pozwala zwiększyć siłę łańcucha jako całości (optimum globalne).

Przekładając to na realia firmy w każdym pozornie złożonej organizacji, w dowolnym momencie, istnieje zazwyczaj tylko jeden obszar organizacji, który ogranicza jej zdolność do osiągania większego zysku. Tylko poprawa tego obszaru umożliwia znaczącą poprawę wyników organizacji jako całości. Dlatego też firma, aby optymalnie się rozwijać musi być zarządzana z uwzględnieniem tegoż ograniczenia i dlatego mówimy o „Zarządzaniu Ograniczeniami”.

TOC NIE adresuje wyzwań i problemów na poziomie lokalnym. Dlatego tak bardzo się wyróżnia na tle tradycyjnych metod usprawniania operacyjnego takich jak LEAN, Kaizen czy Six Sigma.

TOC ma sprawdzone i stosowane od lat rozwiązania w takich obszarach jak między innymi: Produkcja i Działalność Operacyjna, Sprzedaż i Marketing, Zarządzanie Projektami, Dystrybucja oraz Finanse i Mierniki. Jest wykorzystywana w biznesie ale też w zarządzaniu służbą zdrowia, w zarządzaniu wojskiem, w administracji państwowej i w edukacji. TOC ma też wyjątkowo skuteczne narzędzia logicznego myślenia, które pozwalają wypracować systemowe rozwiązanie w dowolnym innym środowisku lub obszarze organizacji.