W jakich obszarach filozofia TOC jest przydatna?

TOC+ > Aktualności Instytut TOC + > W jakich obszarach filozofia TOC jest przydatna?

Co możesz zyskać dzięki narzędziom TOC?  W jakich obszarach filozofia TOC jest przydatna?

Jakich efektów możesz spodziewać się w swojej organizacji w poszczególnych częściach firmy takich jak: STRATEGIA, PRODUKCJA, SPRZEDAŻ i Marketing, DYSTRYBUCJA, FINANSE i Mierniki, Zarządzanie PROJEKTami i EFEKTYWNOŚĆ Menedżerska.

STRATEGIA :

 • Myślenie holistyczne
 • Sprawność operacyjna
 •  Budowa strategicznej przewagi konkurencyjnej
 • Trwały wzrost
 • Synchronizacja i współpraca różnych działów
 • Większa przewidywalność biznesu
 • Wzrost zysku 3-5x co roku
 • Osiągnięcie zysku na poziomie obecnych obrotów w 4 lata

PRODUKCJA:

 • Identyfikacja Ograniczenia
 • POOGI
 • Wykorzystanie kompetencji ludzi
 • Eliminacja przeszkód
 • Eliminacja szkodliwych procedur / mierników
 • Poprawa  przepływu
 • Skrócenie czasu realizacji
 • Zwiększenie elastyczności
 • Strategiczna Przewaga Konkurencyjna
 • Moce produkcyjne rosną 20-100% bez inwestycji
 • Termin realizacji o ½ krótszy (choć nie koniecznie dla wszystkich)
 • Terminowość osiąga 99%

SPRZEDAŻ:

 • Wybór rynków
 • Przebudowa funkcji sprzedaży
 • Zwiększenie ilości aktywności sprzedażowych
 • Podniesienie jakości aktywności sprzedażowych
 • Zwiększenie przewidywalności sprzedaży
 • Wzrost komfortu i przywiązania do pracy
 • Budowa oferty nie odrzucenia
 • Sprzedawanie wartości
 • Znaczący wzrost ilości otwartych szans sprzedażowy
 • Przełomowy wzrost sprzedaży do nowych klientów nawet 300% w ciągu miesiąca
 • Wzrost rentowności sprzedaży często nawet o 10-20 pkt %
 • Wzrost sprzedaży o 30-300% w ciągu roku.

DYSTRYBUCJA:

 • Analiza asortymentu
 • Dynamiczne dopasowanie zapasu
 • obniżenie zapasu
 • ograniczenie martwego zapasu
 • podniesienie dostępności
 • poprawa dopasowania asortymentu
 • wzrost rotacji zapasów
 • Klienci częściej znajdują produkty, których oczekują i za nie płacą
 • Strategiczna przewaga konkurencyjna oparta na dostępności, która powinna wynieść 99%
 • Rośnie rentowność biznesu

FINANSE

 • Świadome priorytety dla sprzedaży
 • Analiza portfolio
 • Synchronizacja produkcji i sprzedaży
 • Holistyczne mierniki
 • Ograniczenie konflitków
 • Mniej głupich strat
 • Większa motywacja ludzi
 • Wzrost przerobu firmy jako całości
 • Przełomowy wzrost zysku – 3-5 x

PROJEKTY 

 • Ograniczenie wielozadaniowości
 • Praca nad projektami przygotowanymi
 • Lepsza koordynacja prac
 • Brak syndromu studenta
 • Ograniczenie prawa Parkinsona
 • Zmniejszenie stresu menedżerów
 • 95% Projektów zrealizowanych na czas, w budżecie oraz w pełnym zakresie
 • Skrócenie czasu realizacji projektów o 20-30%.

EFEKTYWNOŚĆ

 • Lepsza higiena pracy
 • Lepsza koncentracja na rzeczach ważnych
 • Mniej złej wielozadaniowości
 • Szybsza ocena rentowności projektów
 • Lepsze umiejętności przekonywania do zmian
 • Powiększenie obszaru wpływu w firmie
 • 90% naszych klientów jest w efekcie szczęśliwsza w pracy
 • Co najmniej1/2 menadżerów dzięki TOC awansuje na zupełnie nowy poziom