51 błędnych przekonań co do TOC (Teorii Ograniczeń)

TOC+ > Aktualności Instytut TOC + > 51 błędnych przekonań co do TOC (Teorii Ograniczeń)

TOC” to nie tylko zbiór narzędzi optymalizacji (jak sądzie wielu naszych kolegów ze świata LEAN), to cała filozofia funkcjonowania przedsiębiorstwa lub organizacji. Słyszeliśmy wiele przyczyn i wymówek, dlaczego „TOC” (Teoria Ograniczeń) w danej akurat firmie się nie sprawdzi. De facto odpowiedź na nie tworzy taką mapę wszystkich zalet i wad TOC. Oto 51 najczęstszych wymówek i błędnych przekonań wraz z krótkim komentarzem:

 1. Nigdy nie robiliśmy tego wcześniej.

  To zrozumiałe. 99% polskich firm nie wdrożyła jeszcze TOC (Teorii Ograniczeń). Dotychczas TOC w Polsce jest stosowany w ramach rozbudowanych systemów usprawniania przez międzynarodowe koncerny ale też nadal nieliczne firmy krajowe. We wdrożeniu pomóc może doświadczony Ekspert TOC, który potrafi zrobić odpowiednią analizę i dopasować rozwiązanie do realiów danej. Czy powinniśmy się więc czegoś obawiać tylko dlatego, że to będzie nasz „pierwszy raz”?

 2. Nikt z naszej branży/sektora nie wdrożył TOC.

  To teoretycznie możliwe. Jeżeli nawet tak jest to bardzo dobra wiadomość. Dzięki wdrożeniu TOC można zyskać istotną, przełomową przewagę nad konkurencją. TOC sprawdza się we wszystkich branżach na całym świecie. Sama filozofia myślenia systemowego oraz TOC (Teoria Ograniczeń) mają charakter uniwersalny. Wykwalifikowany Ekspert TOC tak dostosuje strategię wdrożenia Teorii Ograniczeń (TOC), aby odpowiadała ona specyfice branży. Czy nie byłoby więc warto zdobyć taką przełomową przewagę nad konkurencją?

 3. TOC się nie sprawdzi w małej firmie.

  Sama filozofia Teorii Ograniczeń (TOC) ma charakter uniwersalny. Korzyści w małej firmie będą szybciej namacalne i bardziej widoczne niż w dużej firmie, gdyż dużo łatwiej skoncentrować zespół i wdrożyć zmiany w małym zespole. Ponadto wdrożenie TOC pozwoli zdobyć istotną przewagę nad konkurencją i szybko rozwinąć firmę. Zadaniem Eksperta TOC jest zastosowanie odpowiednio wybranych rozwiązań TOC (Teorii Ograniczeń), tak aby nie nastąpił przerost formy nad treścią (Nie chodzi o to aby wdrożyć wszystko wszędzie). Czy nie jest celem firmy rozwinąć się i stać się duża firmą?

 4. TOC się nie sprawdzi w dużej firmie.

  TOC jest stosowany przez różne firmy, w tym także duże. W literaturze znane i dobrze opisane są liczne przypadki właśnie wdrożeń w dużych firmach, które dzięki TOC (Teorii Ograniczeń) rozwijały swój biznes, stawały się bardziej rentowne i dziś są często liderami w swoich branżach. W dużej firmie skala oszczędności i możliwych korzyści jest zazwyczaj olbrzymia. Zadaniem Eksperta TOC jest elastyczne wdrożenie Teorii Ograniczeń (TOC), tak aby nie naruszając osiągnięć i wartości dużej firmy, radykalnie poprawić jej organizację i wyniki. Co stoi na przeszkodzie, aby zrobić kolejny krok, wdrożyć TOC i stać się niekwestionowanym liderem w branży?

 5. TOC się nie sprawdzi w naszej firmie/branży.

  Nieprawda – to twierdzenie nie podstaw empirycznych. W każdej branży w której TOC był wdrażany – sprawdził się, a został już wdrożony w niemal wszystkich branżach. Teoria Ograniczeń (TOC) jest stosowane przez różne firmy, w tym małe, średnie i duże, w służbie zdrowia, administracji oraz edukacji i to na całym świecie. Sama filozofia TOC (Teoria Ograniczeń) oraz koncepcja POOGI (ang. Proces Of On-Going Improvement) mają charakter uniwersalny, ponieważ TOC uczy firmę orientacji na cel i w relacji do klienta dąży do zaspokojenia potrzeb klienta w sposób w jaki nikt inny nie potrafi. Jak każda zmiana TOC wymaga oddanego przywództwa, zaangażowania zespołu menadżerskiego i systematycznej pracy – ale jeżeli to jest spełnione to jak mawiał Goldratt „Nawet Niebo Nie Jest Granicą”. Ekspert TOC pomoże dostosować zakres wdrażanych zmian do i specyfiki każdej firmy. W tym celu Goldratt stworzył tzw. narzędzia myślowe, które pozwalają analizować rzeczywistość i tworzyć systemowe rozwiązania.

 6. My jesteśmy inni.

  Zgadza się! Każda firma jest inna! Ale wszystkie firmy/instytucje mają wspólną cechę: mają cel, mają czynniki ograniczające realizację większej ilości tego celu oraz mają ludzi. To właśnie systemowej realizacji tychże celów poprzez zarządzanie ograniczeniami z udziałem zespołu menadżerskiego służy TOC (Teoria Ograniczeń). Doradca TOC pomoże dostosować wdrożenie TOC do specyfiki danej firmy z wykorzystaniem narzędzi myślowych. W praktyce Teorię Ograniczeń (TOC) stosują wiodące szpitale (też w Polsce), Cały stan w USA (Utah), Wojsko (w tym między innymi Amerykańska Piechota Morska), Koncerny światowe (np. ABB) ale też liczne małe i średnie firmy w Polsce. Nawet jeżeli jesteście Państwo ‘INNI”, chyba nie są to jednak tak duże różnice jak w podanej powyżej grupie?

 7. Nasza konkurencja nie stosuje TOC.

  To doskonale. Dzięki wdrożeniu Teorii Ograniczeń (TOC) można zyskać przełomową przewagę nad konkurencją. Stanie się tak dzięki poprawie przepływu, zarządzaniu wąskim gardłem oraz nastawieniem całej organizacji na wzrost przerobu. TOC (Teoria Ograniczeń) sprawdziło się praktycznie we wszystkich branżach na całym świecie. I działa zarówno na poziomie filozofii zarządzania jak i samych narzędzi dla odpowiedniego obszaru. Czy nie byłoby więc warto zdobyć taką zdecydowaną przewagę nad konkurencją?

 8. Konkurencja to skopiuje.

  Owszem to teoretycznie możliwe. Słynny jest przypadek firmy Samsonite, która w przededniu wdrożenia TOC (Teorii Ograniczeń) spytała Eli Goldratt’a co się stanie jeżeli nasz pomysł skopiuje konkurencja? Goldratt miał wtedy wręczyć im w zamkniętej kopercie rozwiązanie na taką ewentualność informując, że konkurencji to zajmie pewnie ok. 7-8 lat. Wiele lat później śmiał się, że „koperta jest nadal zamknięta”. Podsumowując nie jest łatwo skopiować rozwiązanie nawet gdy jest logiczne i sprawdzone. A nawet jeżeli ostatecznie konkurencja nas dogoni to i tak zyskamy kilka lat przewagi konkurencyjnej. Zatem nawet jeżeli istnieje takie zagrożenie to i tak warto.

 9. My funkcjonujemy tak jak obecnie już od 25 lat.

  Należy się cieszyć, że firma funkcjonuje mimo, że niewiele zmienia w swojej organizacji. Sytuacja gospodarcza zmienia się jednak dziś tak szybko, a konkurencja jest tak zaciekła, że przetrwają tylko ci, co pójdą zdecydowanie do przodu. Kompetentny Ekspert TOC pomoże przejść płynnie przez zmiany z zachowaniem wszystkiego co dobre i cenne w organizacji. Odpowiednie podejście do ludzi, które wspiera Teoria Ograniczeń (TOC) pozwoli błyskawicznie odmienić wizerunek firmy. Czy nie nastał czas, aby dokonać historycznego kroku i pójść do przodu tak jak kiedyś musiano przesiąść się z konia na samochód?

 10. Jakoś sobie radzimy – po co coś zmieniać?

  Masaki Imai, jeden z wielkich propagatorów myślenia KAIZEN powiedział „Zróbmy to lepiej, wytwórzmy to lepiej, udoskonalmy to nawet jeżeli nie jest zepsute. Bo jeżeli nie zrobimy tego, to nie będziemy mogli konkurować z tymi, którzy to zrobią.” Jakże prawdziwe!

 11. Jesteśmy na to za starzy.

  Jeden z myśli, które kiedyś drukowaliśmy na materiałach edukacyjnych brzmiała „Ludzie nie dlatego przestają się uczyć, że się starzeją, lecz starzeją się dlatego, bo przestają się uczyć.” Nigdy nie jest za późno na naukę i rozwój.

 12. Po co coś zmieniać, skoro rozwijamy się tak szybko?

  Domek z kart, nawet największy, kiedyś się przewróci… Tylko wybitny strateg będzie pracował nad doskonaleniem firmy, aby scementować podstawy firmy, i aby w przyszłości małe przesunięcie u podstawy nie spowodowało upadku całości i katastrofy.

 13. Nie jesteśmy gotowi na TOC (Teorię Ograniczeń).

  Pod jakim względem? Organizacyjnym? Niezależnie od poziomu organizacyjnego firmy/instytucji TOC może pomóc i pomaga zwiększyć rentowność organizacji. W przypadku gdy organizacja jest w gorszym punkcie wyjściowym, korzyści z wdrożenie Teorii Ograniczeń (TOC) są po prostu większe w początkowym etapie prac.

 14. Musimy jeszcze to wszystko przeanalizować/przemyśleć.

  Nigdy nie należy działać pochopnie – TO FAKT! Jednym z fundamentów myślenia TOC (Teorii Ograniczeń) jest dokładne analizowanie problemu za pomocą narzędzi myślowych. Doświadczony Doradca wdrażając Teorię Ograniczeń (TOC) konsultuje i współtworzy plan kolejnych zmian wraz z przedstawicielami doskonalonej organizacji. To gwarantuje zarówno bezpieczeństwo jak i wymierne efekty.

 15. To nie należy do moich zadań.

  Zgadza się! Skoro w firmie/instytucji nie stosuje się Teorii Ograniczeń (TOC) to oczywiście nikt za to nie odpowiada. I nawet jeżeli korzystniej byłoby, aby cała organizacja zaczęła myśleć bardziej systemowo to nawet na swoim poziomie zmiany są możliwe. Słynna jest historia jednego z naszych studentów, który na bazie TOC (Teorii Ograniczeń) stworzył strategię w swojej organizacji, która utorowała mu drogę do awansu – gdzie dziś jest dyrektorem odpowiedzialnym za prace kilku tysięcy ludzi w dużej międzynarodowej firmie.

 16. TOC zwiększy ilość moich obowiązków.

  Początkowo to nawet możliwe – bo sama zmiana wymaga pewnej pracy. Ale jednym z pierwszych zmian, które rekomendujemy zawsze jest ograniczenie wielozadaniowości i działania na rzecz higienicznych warunków pracy. Ale po w efekcie uporządkowania wielu elementów w duchu Teorii Ograniczeń (TOC) zmaleje zarówno ilość obowiązków jak i czas konieczny na ich wykonanie. TOC to w końcu poprawa przepływu (ang. FLOW).

 17. Słyszeliśmy złe opinie o różnych rozwiązaniach ciągłego doskonalenia.

  Faktycznie istnieją 2 główne przyczyny takich opinii. Z jednej strony w Stanach Zjednoczonych, wiele osób źle pojęło koncepcję LEAN, masowo zwalniając ludzi, co zaowocowało sformułowaniem „LEAN=MEAN”, co po polsku znaczy „LEAN-zły”. Z drugiej strony wiele problemów wynika z niekompetencji i braku doświadczenia osób wdrażających różnorakie rozwiązania i próbujące stosować szablonowe rozwiązania. W sytuacji jednak, gdy TOC wdrażają doświadczeni Eksperci oraz dba się o wymiar ludzki firmy to jesteśmy bezpieczni.

 18. Działowi sprzedaży jakaś Teoria Ograniczeń (TOC) się nie podoba.

  Przede wszystkim TOC to nie jest żadna teoria lecz systemowe i praktyczne podejście do zarządzania. Faktycznie handlowcy czasami czują się zagrożeni zmianami, które wdrażamy. Przebudowa funkcji sprzedaży, zmiana sposobów rozliczania i konieczność synchronizacji produkcji i sprzedaży mogą wzbudzać obawy. Jednocześnie takie zmiany powodują, że handlowiec przestaje być wiecznie skonfliktowany z innymi działami w firmie, może w końcu skoncentrować na sprzedaży (zamiast biurokracji) i jest za to doceniany (a nie krytykowany za sprzedawanie nie tego co trzeba). Ostatecznie więc działy handlowe należą do największych beneficjentów rozwiązań TOC (Teorii Ograniczeń). Czy te korzyści z wdrożenia TOC to nie jest marzenie każdego sprzedawcy???

 19. Dział projektowania/inżynierski będzie stawiał opór.

  Wręcz przeciwnie. W myśleniu TOC (Teorii Ograniczeń) to jest jeden z najważniejszych działów i co więcej w dzisiejszych czasach to tam często jest obecnie tzw. wąskie gardło. Jednak wprowadzenie zasad higienicznych warunków pracy oraz ograniczenie wielozadaniowości pozwala na wzrost wydajności takich działów o 100% przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu stresu.

 20. Na produkcji boją się nowych metod.

  Każda zmiana rodzi obawy, w szczególnie gdy w Stanach Zjednoczonych, wiele osób źle pojęło koncepcję LEAN, masowo zwalniając ludzi, co zaowocowało sformułowaniem „LEAN=MEAN”, co po polsku znaczy „LEAN-zły”. Tak naprawdę to bardziej zależy od Zarządu – bo to zarząd decyduje o zwalnianiu ludzi, co przełożyło się na tak złą sławę ruchu LEAN. W myśleniu Teorii Ograniczeń (TOC) kluczowe jest mądre wykorzystanie bezcennych ludzi, aby zwiększyć przerób firmy. Zadaniem Doradcy TOC jest pokazanie firmie/instytucji gdzie szukanie takich strategii aby mądrze wykorzystać ewentualne uwolnione siły robocze.

 21. Związki zawodowe będą oponować.

  Co najwyżej do momentu, gdy zobaczą korzyści z wdrożenia TOC. Zazwyczaj wdrożenie Teorii Ograniczeń (TOC) powoduje radykalny wzrost rentowności firmy co w konsekwencji umożliwia podwyżki dla pracowników. Czy nie jest to jedno z fundamentalnych zadań związków zawodowych?

 22. Pracownikom TOC się nie spodoba.

  Dla większości ludzi to hasło, które niewiele mówi. Ale za wdrożeniem TOC (Teorii Ograniczeń) kryje się wiele zmian na lepsze. Zostanie wprowadzona otwartość i co za tym idzie pracownicy nie tylko będą mogli, ale będzie się od nich oczekiwać aby wyrażali swoje opinie o tym co robią. Będą mogli uczestniczyć w rozwoju własnego środowiska i organizacji jako całości. Firma się rozwinie, zwiększą się zyski, możliwe będą podwyżki. Czego jeszcze mogą oczekiwać pracownicy?

 23. Zarząd wdrożenia TOC nie poprze.

  Wręcz przeciwnie. Proszę sobie wyobrazić wzrost wydajności na produkcji, zwiększenie sprzedaży, większa lojalność klientów i większe zyski. Czy te korzyści z wdrożenia Teorii Ograniczeń (TOC) to nie jest marzenie każdego członka zarządu???

 24. Nasi klienci nie będą lubić TOC.

  Wręcz przeciwnie. Wdrożenie TOC (Teorii Ograniczeń) oznacza, że wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów. Staramy się być bardziej elastycznym i to zarówno w zakresie warunków dostawy jak i w zakresie polityki cenowej – tzn. klienci o większych potrzebach płacą więcej, a klienci o mniejszych potrzebach płacą mniej. Zazwyczaj TOC pozwala skrócić czasu dostawy o połowę, i zapewnia pełna dostępność towarów/produktów/usług oraz 100% dostaw na czas. Czy te korzyści z wdrożenia TOC to nie są oczekiwania każdego klienta???

 25. My należymy do Skarbu Państwa.

  To doskonale! Po pierwsze przeważnie skala korzyści od osiągnięcia w byłych lub obecnych przedsiębiorstwach państwowych jest jeszcze większa. Po drugie rządzący politycy jak nikt inny, chętnie sobie przypiszą sukcesy osiągnięte dzięki wdrożeniu TOC (Teorii Ograniczeń). W praktyce liczne firmy Państwowe już stosują TOC.

 26. Jesteśmy spółką giełdową – akcjonariusze wdrożenia TOC nie poprą.

  Akcjonariusze chcą zysków oraz bezpieczeństwa. Obie te rzeczy bardziej niż jakakolwiek inna strategia gwarantuje wdrożenie TOC (Teorii Ograniczeń). Większość wdrożeń TOC w początkowej fazie (w przeciwieństwie do innych strategii ciągłego doskonalenia) nie wymaga istotnych inwestycji. Czy po udanym i korzystnym wdrożeniu ktoś odmówi kolejnych kroków wdrożenia TOC?

 27. TOC (Teoria Ograniczeń) nie pasuje do wizji naszej firmy.

  Sama filozofia TOC oraz narzędzia Teorii Ograniczeń mają charakter uniwersalny. To właśnie one pozwalają jeszcze lepiej realizować wizje firmy. Dzięki TOC to co dotąd wydawało się niemożliwe staje się możliwe i co za tym idzie wizje stają się o wiele bardziej ambitnie. Wdrożenie TOC oznacza nowy, bardziej efektywny sposób prowadzenie biznesu przez firmę i pomaga właściwie kształtować wizję rozwoju firmy.

 28. Nie mamy pieniędzy na TOC.

  Generalnie pierwsze zmiany wdrażana w duchu TOC (Teoria Ograniczeń) nie wymagają większych inwestycji. Typowo okres zwrotu drobnych wydatków nie przekracza zazwyczaj 7-14 dni. Osiągnięte w efekcie wzrost wydajności, zwiększenie sprzedaży i w konsekwencji zwiększenie zysków. W przeciwieństwie do LEAN tu nie ma ryzyka przerostu formy nad treścią, czyli sytuacji, gdzie koszty wdrożenia LEAN przewyższają korzyści z wdrożenia LEAN. Doświadczony doradca TOC pomoże tak zaplanować wdrożenie TOC, aby wygenerować znaczącą ilość pieniędzy dla firmy/instytucji.

 29. Nie mamy czasu na TOC.

  Nie można być jak ten olbrzymi, muskularny i silny drwal, który rąbie drzewo… rąbie i rąbie… i nie ostrzy siekiery bo musi rąbać drzewo. Musimy mieć czas na 7 zwyczaj wg Covey’a czyli „Naostrz piłę” (ang. Sharpen the saw). Wdrożenie TOC pozwoli podnieść wydajność w kluczowych obszarach firmy, poprawi higieniczne warunki pracy i zaoszczędzi czas. Czy nie warto zatem odrobinę tego czasu zainwestować?

 30. Nie mamy wystarczająco dużo ludzi aby wdrożyć TOC.

  To dobrze! Wdrożenie rozwiązań TOC (Teorii Ograniczeń) w obszarze operacyjnym – tzn. Werbel Bufor Lina pozwoli zwiększyć wydajność posiadanych zasobów ludzkich i uwolnić typowo 20-30% wolnych mocy produkcyjnych.

 31. Nie mamy wystarczająco dużo maszyn.

  To nie szkodzi! Wdrożenie rozwiązania Teorii Ograniczeń (TOC) na produkcji – tzn. Werbel Bufor Lina pozwoli zwiększyć wydajność kluczowych maszyn i uwolni typowo 20-30% wolnych mocy produkcyjnych. Problem ten, dzięki TOC zostanie przynajmniej częściowo rozwiązany.

 32. Teraz musimy się skupić na zakupie maszyn.

  Nie koniecznie! Wdrożenie TOC (Teorii Ograniczeń) pozwoli zwiększyć wydajność kluczowych maszyn i uwolni typowo 20-30% mocy produkcyjnych. W wielu przypadkach możliwy jest wzrost wydajności nawet o 50-80%. Potrzebę zakupu kolejnych maszyn należałoby ponownie rozpatrzyć dopiero po tym jak obecne będą maksymalnie wykorzystane.

 33. Teraz musimy się skupić na wdrożenie nowego systemu komputerowego ERP / APS.

  Nie koniecznie! Wdrożenie systemu komputerowo trwa wiele miesięcy a nawet lat nie dając przy tym zazwyczaj mierzalnych korzyści. Wdrożenie TOC natomiast pozwoli poprawić koncentrację, poprawić przepływ informacji, przeprojektować procesy i sposób działania firmy. Należy pamiętać, że w 99% przypadków wdrożenie systemu komputerowego do źle zorganizowanej firmy pogarsza sytuację a jej nie poprawia, gdyż cementuje on źle ułożony procesy i mierniki. Zatem najpierw usprawnienie systemowe organizacji w duchu Teorii Ograniczeń (TOC), a potem dopiero inwestycje w systemy IT.

 34. Powinniśmy zainwestować te pieniądze w reklamę i marketing.

  Reklama i marketing są ważnym aspektem firmy, gdyż zwiększają sprzedaż. Należy jednak pamiętać, że aby sprzedawać trzeba najpierw mieć odpowiedni produkt/usługę oferowaną w odpowiedni sposób. Wdrożenie TOC skraca czas realizacji, zwiększa elastyczność, dopasowuje ofertę do potrzeb klienta / konsumenta. Wygenerowane w ramach wdrożenia TOC (Teorii Ograniczeń) zyski można z pewnością w przyszłości zainwestować w reklamę i marketing.

 35. My już mamy firmę szkoleniową

  Celem Teorii Ograniczeń (TOC) nie jest szkolenie ludzi. Co więcej w Instytucie TOC my co do zasady nie robimy szkoleń. Robimy natomiast warsztaty, gdzie pomagamy ludziom przełamać ich własne stare paradygmaty i błędne przekonania. Co więcej celem każdej pracy warsztatowej jest wypracowanie rozwiązań, które każdy uczestnik ma wdrożyć w praktyce w celu osiągnięcia wymiernych korzyści. Np. elementem kluczowym kursu TOC+DNA jest wdrożenie usprawnień zwiększających zysk roczny firmy o co najmniej 50 000 zł na głowę (tzn. 4 os. z jednej firmy mają zarobić 200 000 zł). To zdecydowanie odmienne podejście od setek niespecjalnie efektywnych firm szkoleniowych.

 36. Te pieniądze potrzebujemy na podwyżki dla kadry.

  Doświadczenia empiryczne pokazały, że podwyżki wynagrodzeń powoduje jedynie krótkotrwały wzrost wydajności. Wdrożenie TOC (Teorii Ograniczeń) pozwala natomiast na stałe zwiększenie wydajność i poprawić klimat pracy. Ponadto jedno nie wyklucza drugiego, gdyż zwiększone zyski wygenerowane w ramach wdrożenia TOC można przeznaczyć na wprowadzenie dodatkowych premii dla pracowników (np. udział od zysków).

 37. Zmiany TOC są zbyt radykalne/drastyczne.

  Wdrażanie TOC (Teorii Ograniczeń) wymaga zmian i to zazwyczaj radykalnych. Są one radykalne bo wymagają zmiany sposobu myślenia, zmiany przekonań, zmiany paradygmatów. Bo przełomowa zmiana bez zmiany paradygmatów nie jest możliwa. To też zdecydowany odróżnienie w stosunku do dużo bardziej popularnego podejścia LEAN, które nie wymaga zmiany myślenia – dlatego jest łatwiejsze do zaakceptowania. Najważniejsze jednak, że te zmiany paradygmatów gwarantują radykalną poprawę wyników działalności firmy. Np: jeżeli odniesiemy to do znanej z bajki budowy domu – to zbudujmy go z cegły, zamiast słomy lub drewna, bo jak morał z owej bajki pokazuje – tylko ten pierwszy ma szansę przetrwać atak wilka. Dziś zmiany nie są już dobrowolne – są one bezwzględnie konieczne aby przetrwać!

 38. Nie wiemy jak się zabrać do wdrożenia TOC.

  Jeden z wielkich himalaistów zapytany jak się zdobywa Everest odpowiedział krótko: „KROK PO KROKU”. Tak też jest z Teorią Ograniczeń (TOC) trzeba go wdrażać krok po kroku. Doświadczony Doradca TOC zacznie zawsze od wyznaczenia ambitnego celu, a następnie stworzy mapę drogową jak ten cel osiągnąć.

 39. TOC jest zbyt proste.

  Owszem rozwiązania TOC wydają się często proste. I często słyszymy, że już kiedyś to próbowali, albo o tym myśleli. Kluczowe w Teorii Ograniczeń (TOC) jest robienie właściwych rzeczy (czasem dobrze znanych), ale UWAGA z właściwych powodów. Bo to właśnie te cele działań determinują szczegóły procesu zmian i w efekcie ich sukces lub brak sukcesu. Jak powiedział Einstein: „Każdy Mądry Idiota Może Czynić Rzeczy Większe i Bardziej Złożone… Ale Potrzebne Jest Dotknięcie Geniusza i Ogromna Odwaga, Aby Podążać w Odwrotnym Kierunku”

 40. Jakby to było takie proste, to już byśmy dawno to zrobili.

  Teoria Ograniczeń (TOC) wcale nie jest taki skomplikowana to fakt. Ale poza tym, aby wypracować właściwe rozwiązanie kluczowe jest jego właściwe wdrożenie. W tym miejscu pomoc doświadczonego i rozsądnego Doradcy TOC jest niezbędna. Zagwarantuje to znakomite wyniki przy zachowaniu minimum ryzyka bo bazuje na latach doświadczeń.

 41. To po prostu niemożliwe.

  Wręcz przeciwnie. W tym przypadku nie może być mowy o pomyłce. Tysiące firm na całym świecie, i miliony osób dla nich pracujących oraz liczne, empirycznie zbadane przypadki w tym znane na całym świecie: Samsonite, Tata Steal, Panasonic i wiele innych temu dowodzą. W Polsce w ostatnich latach na konferencjach Instytutu TOC swoje doświadczenia prezentowały takie firmy jak: Orange, Santander Bank, Meble KLER, itd.

 42. Nie jesteśmy firmą produkcyjną.

  I dlatego TOC (Teoria Ograniczeń) jest znakomitym rozwiązaniem dla ciebie. W każdej organizacji są powtarzalne procesy i rządzące nimi ograniczenia którymi można zarządzać. W Polsce TOC jest stosowane miedzy innymi w firmach usługowych (np. Orange), w bankach (Santander), w służbie zdrowia i w edukacji.

 43. Za każdym razem to co robimy jest niepowtarzalne

  W podobnej sytuacji jest wiele innych firm. W praktyce im bardziej zmienne i nieprzewidywalne środowisku tym korzyści ze stosowania TOC (Teorii Ograniczeń) są większe.

 44. My nie działamy dla zysku.

  To nie szkodzi. Instytucje samorządowe i typu NGO nie działają dla zysku, ale także oni dostarczają określone usługi oraz u nich zachodzą procesy. Właśnie zarządzaniem tych procesów zajmuje się Teoria Ograniczeń (TOC). Przykładem są wdrożenia w służbie zdrowia, w edukacji w Polsce ale także w administracji Państwowej (np. Japonia i Utah w USA)

 45. Nie chcemy zwalniać ludzi.

  My też nie. W Teorii Ograniczeń (TOC) (w przeciwieństwie do LEAN) bardzo cenimy ludzi i wierzymy we wzrost przerobu poprzez właśnie wykorzystanie posiadanych bezcennych zasobów ludzkich. Uwolnione moce produkcyjne są zazwyczaj wykorzystywane do obsługi zwiększonej sprzedaży. Dobrze przygotowany Doradca TOC pomoże wybrać taką strategię TOC, która nie będzie wymagać zwalniania ludzi.

 46. Ludzie są dla nas najważniejsi.

  Tak samo uważa Teoria Ograniczeń (TOC). Wg Goldratt’a w strategii długoterminowej to ludzie są najważniejsi i dlatego zwalczał on zawsze „głupie” zwalnianie ludzi tak częste w świecie LEAN. W praktyce pierwszym krokiem większości wdrożeń realizowanych przez Instytut TOC+ zaczyna się od zapewnienia higienicznych warunków pracy gdzie największym beneficjentem są właśnie ludzie. W myśleniu TOC zależy nam też, aby ludzie trwale uczestniczyli w procesie rozwoju firmy. Także ich wynagrodzenie może ulec poprawie, jako że TOC zwiększa rentowność firmy i sprzyja systemom wynagradzania gdzie pracownicy uczestniczą w zyskach.

 47. To wydaje się ryzykowne.

  Owszem ryzyko istnieje, ale znane 2 główne jego źródła. Po pierwsze zarząd musi bardzo mocno wspierać zmiany i być gwarantem tego, żeby nikt nie cofnął zmian. Jest to szczególnie ważne w początkowym okresie wdrażania, gdzie mogą się pojawić i często pojawiają się przejściowe trudności. Teoria Ograniczeń (TOC) jak każde rozwiązanie wymaga czasu, aby się stał się częścią „kultury firmy” i dlatego należy być wytrwałym. Po drugie fundamentalną rolę odgrywają mądrzy doradcy TOC. Znany jest przypadek fabryki Forda, który chcąc naśladować Toyotę próbowała w bardzo krótkim czasie wdrożyć źle dobrany system dostaw opartych na przepływie jednej sztuki co niemalże skończyło się katastrofą i stratą gigantycznych pieniędzy. Zmiany powinny być wdrażane stopniowo oraz z rozwagą.

 48. My dobrze wiemy co jest dla nas najważniejsze.

  To prawda. Dlatego zawsze punktem wyjścia w budowaniu strategii TOC będzie rozmowa z zespołem menadżerskim, aby zrozumieć ich potrzeby, obawy i sugestie. Dopiero to jest bazą do wszelkich zmian.

 49. Jesteśmy najlepsi w branży – po co coś zmieniać?

  To możliwe. Ale bycie najlepszym nie jest gwarantem sukcesu. Jak mówi jedno z 4 filarów TOC wg Goldratt’a „Nigdy nie mów ja wiem”. Są dziesiątki przypadków firm, które kiedyś były leaderami w swoich branżach i brak szukania mądrego rozwoju ich zgubił (np. Yahoo, Nokia, Kodak, itd.). Nie należy więc spoczywać na laurach bo nigdy nie wiadomo kiedy nadejdzie kolejny kryzys lub kolejny konkurent, który zmieni wszystko. Dlatego warto szukać przełomowej przewagi konkurencyjnej opartej o zmianę paradygmatów. Czy możliwość takiej dominacji pod względem rentowności nie wydaje się ciekawa?

 50. Próbowaliśmy już, ale nie zadziałało.

  To możliwe. Aldous Huxley powiedział kiedyś: „Co należy zrobić po upadku? To co robią dzieci – podnieść się.” Należy więc uparcie dążyć do celu i spróbować ponownie. Porażka miała prawdopodobnie jedno z 2 następujących przyczyn. Pierwszą przyczyną mogło być brak odpowiedniego wsparcia zarządu dla zmian i dopuszczenie do sytuacji gdzie ktoś cofnął zmiany. Drugą przyczyną mógł być zły wybór Doradcy, który ze względu na brak wiedzy/doświadczenia mógł wybrać złą strategię wdrażania TOC. Często spotykamy się z przypadkami gdzie praktycy biznesu narzekają na „Teoretycznych Profesorów” oraz „Aroganckich Ignorantów” – to z pewnością typy osób do unikania. Należy pamiętać, że zmiany powinny być wdrażane stopniowo oraz z rozwagą.

 51. My już stosujemy TOC (Teorię Ograniczeń).

  Jeżeli tak rzeczywiście jest to gratulujemy!!! Pamiętać należy, że po zrobieniu paru warsztatów TOC wdrożenie nie jest jeszcze zakończone. TOC to ciągłe zarządzanie wąskim gardłem i podnoszenie poprzeczki. To z kolei oznacza wdrażanie TOC w coraz to nowszych obszarach firmy/organizacji. Tak naprawdę można powiedzieć, że TOC został wdrożony dopiero po paru latach gdy wszyscy w organizacji nie wyobrażają sobie żadnego innego sposobu działania.


Rekomendacja TOC+:

* TOC+DNA – Bazowy Intensywny Warsztat Przekroju TOC. Kluczowe zastosowania TOC. Fundamentalne przełomowe paradygmaty TOC