Badania metod usprawnień po Konferencji TOC+�

TOC+ > Aktualności Instytut TOC + > Badania metod usprawnień po Konferencji TOC+�

Po Konferencji Praktyków TOC+ 2020 prowadziliśmy badania dotyczące skuteczności metody TOC.

Rozmawialiśmy z wieloma firmami, które stosują TOC w swojej organizacji lub spotkały się z metodami TOC.

Pytaliśmy o lokalizację ograniczenia, jak się okazało najczęściej jest to dział produkcji, kolejną najczęstszą odpowiedzią były konflikty wewnątrz firmy, wiele osób odpowiedziało, że nie wie gdzie zlokalizowane jest ograniczenia.

Pytaliśmy również o przydatność/skuteczność metod ciągłego doskonalenia i tutaj pierwsze miejsce to TOC, dalej Controlling oraz HR. Otrzymane odpowiedzi pozwoliły stworzyć nam poniższe wykresu.

 

 

W znacznej części firm ograniczenia zlokalizowane jest na produkcji, często padało również odpowiedź, że wąskim gardłem są powstałe w firmie konflikty i problemy z komunikacją. W znacznej część organizacji problemy pojawiają się również w sprzedaży. Część osób nie potrafiła zlokalizować ograniczenia w swoje firmie co nie jest rzadkim zjawiskiem.

Największa liczba osób bo aż 91% spotkała się w praktyce z metodą Lean, podobnie wysoka liczba osób z metoda HR, kolejne miejsce zajęło TOC, z tą metodą miało do czynienia 81% pytanych osób. Niewiele mniej procent otrzymał Controlling oraz ISO, najmniej bo tylko 51% z pytanych osób miało do czynie z metodą Six Sigma. Odpowiedzi na to pytanie pokazują, że wiele firm stosuje wybrany sposób zarządzania organizacją, gdzie przoduje Lean, HR oraz TOC.

TOC otrzymało najlepszą ocenę jeśli chodzi o skuteczność metody, w 10-stopniowej skali była to ocena 8,5. Kolejne miejsce zajął Controlling z wynikiem 7,7. Następnie uplasował się HR, tę metodę pytane osoby oceniły na 6,7 jeśli chodzi o jej skuteczność/ przydatność.

Największa liczba pytających odpowiedziała, że kolejnym krokiem w poszerzaniu wiedzy i umiejętności zarządzania według metod TOC będzie udział w warsztatach otwartych. Mniejsza część osób chce wprowadzać TOC na podstawie już zdobytej wiedzy. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany udziałem w naszym warsztacie lub potrzebuje innej formy wsparcia w zarządzaniu organizacja to prosimy o kontakt pod numerem: 793 188 538 lub mailowo: so@toc.org.pl.