The World Of Decorating The Fish

TOC+ > Książki TOC > The World Of Decorating The Fish

The World Of Decorating The Fish
Twelve Indicators That Will Help You Understand If You Are Decorating The Fish.

Kristen Cox, Yishai Ashlag,

Książka z 2019, która stanowi zwięzły poradnik jak uniknąć tzw. „Dekorowania Ryby” (ang. Decorating The Fish), co jest zaproponowaną przez Yishai Ashlag’a (zięcia Goldratt’a) metaforą oznaczającą:

Przyjęcie rozwiązania, które adresuje powierzchownie problem, ale nie adresuje źródłowej przyczyny problem.
Dekorowanie ryby zapewnia jedynie iluzje postępów.

W kolejnych rozdziałach autorzy prezentują dwanaście wskaźników, które mają nam pomóc uniknąć pułapki, tzw. „Dekorowania Ryby”:

1. Koncentracja Do Wewnątrz
Często cele organizacji nie są zdefiniowane z uwzględnieniem właściwej perspektywy klienta. Koncentracja na właściwej perspektywie klienta jest warunkiem koniecznym przełomowych wyników.

2. Aspiracyjne Cele
Powszechnie widzimy, że organizacja ma niejasny cel i nie może on zostać zmierzony. Cel organizacji musi być łatwy do zrozumienia, musi być mierzalny, musi opisywać wynik końcowy, musi być na tyle odczuwalny, że ludzie zamienią go w praktyczne działania.

3. Wpływanie
Często organizacja skupia się na celach i miernikach, na które nie ma bezpośredniego wpływu, ignorując przy tym to na co ma bezpośredni wpływ. Aby uniknąć dekorowania ryby kluczowe jest aby oczekiwane wyniki i cele były pod naszym bezpośrednim wpływem, oraz aby pętla zwrotna była na tyle krótka, abyśmy mogli dokonywać koniecznych korekt kursu.

4. Przeciwdziałanie
Mamy tu na myśli sytuację gdy nasze rozwiązanie próbuje skompensować lub przeciwdziałać problemowi zamiast rozwiązania fundamentalnego problemu. Warto koncentrować się na strategiach, które odwrócą trend zamiast strategii, które tylko odpowiadają na negatywne skutki i dostarczają tymczasowe odizolowane sukcesy.

5. Marginalna Poprawa
Rozwiązanie wymaga istotnych zasobów, ale jego wpływ na cel organizacji jest marginalny. Wyznaczanie ambitnych celów i walka o duże usprawnienia zmusza nas do zredefiniowania problemu.

6. Zasoby
Rozwiązanie dokłada więcej zasobów, ale ignoruje przeszkody w przepływie. Zanim dołożysz więcej zasobów skoncentruj się na poprawie przepływu, który poprawi obsługę klienta, obniży koszty i podniesie jakość.

7. Zaawansowanie
Rozwiązanie zwiększa zaawansowanie i złożoność, ale bez realnej esencji korzyści. Aby uniknąć tej pułapki, kluczowym jest zrozumienie jak dana technologia likwiduje istotne ograniczenie dla naszego klienta.

8. Nadmierna Analiza
Rozwiązanie opiera się czasem na nadmiernej analizie. Nie wszystkie elementy systemu są równie ważne, ale jak bierzemy pod uwagę zbyt wiele elementów to jest coraz ciężej dostrzec las między drzewami.

9. Przewidywanie
Rozwiązanie opiera się często na długoterminowych, szczegółowych modelach prognostycznych. Lepiej skupić się na elastyczności i zręczności organizacji w reakcji na zmieniającą się rzeczywistość.

10. Zarządzaj i Kontroluj
Często rozwiązanie zmienia strukturę organizacyjną nie zmieniając przy tym procesów operacyjnych. Zmiana procesów jest dużo ważniejsza i może, ale nie musi wymagać zmiany struktury organizacyjnej.

11. Przekonywanie
Rozwiązanie próbuje zmienić ludzkie zachowanie, nie rozwiązując źródłowej przyczyny ich zachowania. Warto projektować systemy, które wspierają ludzi i powodują, że łatwiej im jest podejmować właściwe decyzje.

12. Błędnie Umiejscowiona Odpowiedzialność
Rozwiązanie jest nastawione na monitorowanie i rejestrację błędów, zamiast zlikwidować źródło błędów. Często niedoceniamy tego jak nasze systemy motywacji i mierniki wpływają na wybory naszych pracowników – a tam jest źródło wielu błędnych zachowań.

Książka wartościowa dla każdego menadżera i właściciela firmy. W swojej pracy z klientami najczęściej musimy zacząć od tego czego nie mają robić lub co mają natychmiast przestać robić – bo klienci często ulegają pokusie „dekorowania ryby”. Ileż to wielkich projektów informatycznych czy inwestycyjnych zostało wstrzymane bo nie stanowiło realnego rozwiązania dla prawdziwego problemu, lub byłoby szkodliwymi. Bardzo zwięzła książka podsumowująca najczęstsze błędy współczesnych zarządów. Zdecydowanie wartościowe rozwinięcie obszaru wiedzy i myślenia wg TOC.

Ciekawe myśli zaczerpnięte z tej książki to:

„Firmy mogą postrzegać rentowność jako pierwszorzędny cel, nie rozważając jak istotnie zwiększyć wartość ich oferty.”

„Organizacje nie próbują umyślnie wyłączyć perspektywę klienta. Jednakże, często skupiamy się na drugorzędnych potrzebach klienta, podczas gdy podstawowe potrzeby nie są w pełni zaspokojone.”

„Ostatecznie każda pozyskana firma przynosi unikalne wyzwania, i teraz zarząd firmy jest odpowiedzialny za rozwiązanie tych nowych wyzwań równolegle z istniejącymi wcześniej tematami.”

„… badanie KPMG stwierdziło że 83% połączeń / akwizycji nie zwiększyło zwrotu udziałowców… Te liczby wskazują, że połączenia i akwizycje zapewniają iluzję postępu.”

„Efektywne cele są klarowne oraz mogą zostać zmierzone”

„…Rozmyte aspiracyjne cele, które nie mogą zostać zmierzone, prowadzą do braku koncentracji organizacji oraz do słabych strategii zarządczych oraz operacyjnych.”

„… Innowacja wszystkiego to niewłaściwy cel”.

„Jedyny sposób, aby organizacja osiągnęła istotne wyniki to koncentracja na celach na które ma bezpośredni wpływ.”

„… Większość Partnerów Biznesowych HR miało ogromne trudności, aby doprowadzić do rozwoju talentów.”

„… kultura przywództwa pochodzi z góry, nie z HR. Cele Partnera Biznesowego HR mogą być nobliwe, ale cel jest prawie całkowicie poza jego kontrolą.”

„Nie wiedząc jak obecne wysiłki wpływają na długoterminowe wyniki, zarząd nie wie na czym się koncentrować.”

„Tu nie chodzi o 3% potencjalnych oszczędności, lecz o 97% kosztów, które nie zapewniają oczekiwanych rezultatów.”

„Jeżeli twoja podstawowa strategia konkurowania z nisko-cenową konkurencją jest cięcie kosztów, to tylko dekorujesz rybę, poprzez kompensowanie problemu zamiast rozwiązania problemu.”

„Rozwiązania i programy, które mają marginalny wpływ kreują nieustanną presję dla większej ilości zasobów i większej ilości pieniędzy.”

„… po latach kapani rozwijających świadomość społeczną, zachęt i różnorakich metod, tylko ok. 9% plastiku jest poddawana recyklingowi. Kolejne 12% została spalona, a pozostałe 79% plastiku trafia na wysypiska i do środowiska naturalnego.”

Przedsiębiorca robi więcej niż ktokolwiek myśli, że jest możliwe, za pomocą mniejszej ilości zasobów niż ktokolwiek myśli, że jest możliwe. Biurokrata robi mniej niż ktokolwiek myśli, że jest możliwe, za pomcą większej ilości zasobów niż ktokolwiek myśli, że jest możliwe.”

JOHN DOERR

„Więcej zasobów mogą zwiększyć moce, ale to wydaje się być problemem braku zasobów, jest często problemem braku przepływu.”

„Wartość powstaje poprzez usunięcie istotnego ograniczenia klienta, w sposób, w który wcześniej nie było to możliwe, i w zakresie w którym żadne istotny konkurent nie potrafi.”

ELIYAHU M. GOLDRATT

„Lepiej mieć mniej więcej rację, niż dokładnie się mylić”

JOHN MAYNARD KEYNES

„Przełom nastąpił gdy … zarząd przeniósł koncentrację z planowania na realizację”

„…wszystkie prognozy okażą się błędne – Pytanie pozostaje tylko jak bardzo błędne”

„Reorganizacja to cudowna metoda tworząca iluzję postępu, podczas gdy naprawdę tworząca zamieszanie, nieefektywność i spadek morali.”

CHARLTON OGBURN JR.

„Wg badania zrobionego przez McKinsey, ponad 80% reorganizacji nie dowozi oczekiwanej wartośći, a 10% powoduje nawet szkody”.

„Zły system pokona dobrego człowieka za każdym razem.”

W. EDWARD DEMING

„Nasze systemy i nasze polityki generują nasze wyniki. Jeżeli chcemy, aby ludzie dokonywali innych wyborów, musimy projektować inne systemy.”

„Celem przywództwa nie jest jedynie aby zarejestrować porażki ludzi, ale aby zlikwidować przyczynę porażek: aby pomóc ludziom wykonywać dobrą robotę, z mniejszą ilością wysiłku.”

W. EDWARD DEMING

„… musicie mieć nieustępliwą koncentrację na znalezieniu właściwego rozwiązania na właściwy problem i unikać rzucania się na popularne sztampowe rozwiązania.”

Paweł Schmidt, Dyrektor ds. Wizji, Instytut Zarządzania Ograniczeniami TOC+


Rekomendacja TOC+:

  • TOC+Jonah – Zaawansowane Warsztaty z Narzędzi Myślowych TOC, Zwieńczone Certyfikatem Kursu Jonasza wydanym przez TOCICO
  • TOC+ Thinking Tools – Zaawansowane Warsztaty z Narzędzi Myślowych TOC, 3 bazowe narzędzia myślowe: chmura konfliktu, gałąź zastrzeżeń i drzewo ambitnego celu.