By

Joanna Drucka-Podbereska
Każda firma posiada swoją misję, wizję i wartości. Trzeba tutaj oddzielić wartość jaką stanowi dla niej człowiek – w jaki sposób go postrzega (podmiotowo czy też przedmiotowo) od pozostałych wartości, którymi się kieruje. Firma to ludzie, między którymi występują interakcje. Jeśli są interakcje to są również relacje międzyludzkie. Z mojej perspektywy, firmy, w których istnieje...
Read More