Day

Maj 21, 2017
„Czy możemy opisać całość TOC jednym tylko zdaniem? Wierzę, że jest to możliwe jednym zaledwie słowem – koncentracja.[1]”   Wstęp Teoria ograniczeń, w skrócie TOC[2], powstała jako koncepcja na początku lat 80. Pierwszy krok na drodze rozpowszechnienia TOC była książka Dr Eliyahu Goldratt’a „The Goal[3]”, która pokazywała proces ciągłego doskonalenia POOGI[4] oraz nowy model organizacji produkcji DBR[5]....
Read More